De 70 meter hoge meetmast op de Afsluitdijk ter hoogte van Breezanddijk, die in juni 2016 werd geplaatst om windmetingen te doen voor Windpark Fryslân, wordt deze maand weer verwijderd. De mast wordt gedemonteerd en overgenomen door F&B Windpower uit Franeker en krijgt een nieuwe bestemming.

Met meetapparatuur in de 70 meter hoge mast werd de windkracht op verschillende hoogtes gemeten ten behoeve van het toekomstige Windpark Fryslân.

De mast werd hier geplaatst om op verschillende hoogtes windmetingen te kunnen doen nabij het toekomstige windpark. De metingen hebben inmiddels hun nut gehad. Met de resultaten van de metingen werd het mogelijk de meest geschikte technologie en ook de meest geschikte windturbines voor deze locatie te bepalen. Daarnaast waren de windmetingen van belang voor de financiering van de bouw, omdat een goed inzicht in het windaanbod vertrouwen schept in het project.

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezanddijk. Het windpark omvat 89 turbines, krijgt een vermogen van 382,7 MW en levert vanaf 2021 naar schatting jaarlijks ongeveer 1500 Gwh duurzame stroom. Dat is het stroomgebruik van ongeveer 500.000 huishoudens.