Windenergie

h1_grijs
Kornwerderzand voor website

Grijze energie versus duurzame energie/windenergie

Bij een energieleverancier kunt u kiezen tussen groene of duurzame energie en grijze energie. U heeft de keuze voor de groenste energieleverancier of een leverancier die helemaal geen groene energie biedt. Waar u voor kiest, mag u zelf bepalen aangezien de energiemarkt in Nederland is geliberaliseerd. U krijgt standaard grijze energie als u geen bewuste keuze voor groene energie heeft gemaakt.

Grijze energie

Grijze energie is een ander woord voor milieubelastende energie of niet-duurzame energie. Bij het opwekken van grijze energie worden fossiele brandstoffen gebruikt, zoals kolen of gas. Kernenergie valt ook onder grijze energie. Fossiele brandstoffen zijn eindig; deze raken op, en zijn afkomstig van buiten Nederland. Nederland heeft nog voor circa 20-25 jaar gas voordat wij netto-importeur worden is de verwachting.

Waarom grijze energie niet milieuvriendelijk is

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen en aardgas, komt veel CO2 vrij. Dit heeft negatieve gevolgen voor het milieu en ons klimaat. Ook de winning van fossiele brandstoffen is belastend voor het milieu. Bij de productie van kernenergie ontstaat radioactief kernafval dat lange tijd opgeslagen moet worden.

Groene energie is duurzame energie

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit bronnen die niet op kunnen raken. Voorbeelden zijn wind, zon, biomassa en waterkracht. Omdat de bronnen onuitputtelijk zijn, wordt ook wel de term duurzame energie gebruikt.
Bij de productie van duurzame elektriciteit is de uitstoot van CO2 lager dan bij grijze energie, of is er zelfs geen CO2 uitstoot. Er komen bij de productie van groene stroom dus minder of geen schadelijke stoffen vrij die een negatief effect hebben op het milieu en ons klimaat.

Voordelen groene energie

Bij de productie komen minder schadelijke stoffen vrij
U draagt bij aan de productie van duurzame energie.

U draagt bij aan een beter milieu

Een producent van elektriciteit die voldoet aan de eisen van het opwekken van duurzame energie ontvangt hiervoor een groencertificaat (een zogenaamde ‘Garantie van Oorsprong’). Dit is een certificaat dat de overheid heeft ontwikkeld.
Door de certificering is gegarandeerd dat uw energie ook daadwerkelijk groen is. Onafhankelijke instanties controleren de productiemiddelen. Als u kiest voor groene energie, draagt u bij aan de uitbreiding van de productie van duurzame energie en aan het milieu.