In week 34 tussen maandag 19 augustus en vrijdag  23 augustus vinden werkzaamheden plaats bij Kornwerderzand. Deze werkzaamheden kunnen tijdelijk overlast veroorzaken.

Aanbrengen ‘dodebed’
In week  34 zal  onderaannemer Visser & Smit Hanab een zogenaamd ‘dodebed’ aanbrengen in Kornwerderzand, in de buurt van de Kazematten.

Gestuurde boring
Wanneer het ‘dodebed’ klaar is zal  er gestart worden met de gestuurde boringen. In de afbeelding hieronder kunt u zien waar de boring ongeveer loopt. De rode stip rechts geeft de plek van het ‘dodebed’ aan.

Vragen?
Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen Sandra Groenendal, via telefoonnummer +31 36 2050 400 of info@windparkfryslan.nl.