Voor Nederland

h1_grijs
Hindeloopen dijk voor website

De 89 turbines van Windpark Fryslân produceren ongeveer 1.510 Gwh per jaar. Dat is vergelijkbaar met de stroomverbruik van 500.000 huishoudens. Jaarlijks levert het windpark een besparing van 800.000 ton CO2-uitstoot; dat is vergelijkbaar met de uitstoot van meer dan 500.000 personenauto’s.  En dat is hard nodig, willen we klimaatverandering een halt toeroepen en minder afhankelijk worden van vervuilende stroom en import uit het buitenland. Om de klimaatdoelen  die zijn afgesproken in de Europese Unie te behalen, wil Nederland in 2020 in totaal 6.000 MW windenergie aan opgesteld vermogen opwekken. Deze doelstelling staat in het energieakkoord. Hierin staat ook welke provincie welke hoeveelheid opgesteld vermogen in windenergie moet halen in 2020.

Voor meer informatie over het energieakkoord kunt u kijken op: http://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx

ico_grijs