Voor Nederland

h1_grijs
Hindeloopen dijk voor website

Windpark Fryslân wordt een windpark met 89 turbines. Deze turbines zijn goed voor groene stroom voor zo’n 340.000 huishoudens. Met een vermogen van 320 MW levert het windpark een bijdrage aan de opwekking van schone, duurzame elektriciteit in Nederland. En dat is hard nodig, willen we klimaatverandering een halt toeroepen en minder afhankelijk worden van vervuilende stroom en import uit het buitenland. Om de klimaatdoelen  die zijn afgesproken in de Europese Unie te behalen, wil Nederland in 2020 in totaal 6.000 MW windenergie aan opgesteld vermogen opwekken. Deze doelstelling staat in het energieakkoord. Hierin staat ook welke provincie welke hoeveelheid opgesteld vermogen in windenergie moet halen in 2020.

Voor meer informatie over het energieakkoord kunt u kijken op: http://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx

ico_grijs