Voor Friesland

h1_grijs
Makkum voor website

Energie opwekken en energie besparen staan centraal in de Friese duurzame energiemix. De provincie Fryslân gaat voor een energiebesparing van 20% ten opzichte van 2010. En de provincie stelt als doel om in 2020 16% van het energieverbruik in Friesland in duurzame energie op te wekken. In 2025 is het aandeel duurzame energie 25%.

Bron:  http://www.fryslan.frl/duurzameenergie

Provincies stellen ruimtelijk beleid ten aanzien van windenergie op. In 2013 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de provincies over de verdeling per provincie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Energieakkoord. Voor de provincie Friesland is dat 530,5 MW. Windpark Fryslân beslaat daarvan zo’n 320 MW. Dat is meer dan 60% van de te behalen doelstelling van het Energieakkoord.

ico_grijs