Voor Friesland

h1_grijs
Makkum voor website

Energie opwekken en energie besparen staan centraal in de Friese duurzame energiemix. De provincie Fryslân gaat voor een energiebesparing van 20% ten opzichte van 2010. En de provincie stelt als doel om in 2020 16% van het energieverbruik in Friesland in duurzame energie op te wekken. In 2025 is het aandeel duurzame energie 25%.

Provincies stellen ruimtelijk beleid ten aanzien van windenergie op. In 2013 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de provincies over de hoeveelheid duurzame energie die zij in 2020 zullen opwekken. Voor de provincie Friesland is die doelstelling 530,5 MW. Windpark Fryslân neemt daarvan met haar vermogen van 382,7 MW meer dan 70% voor haar rekening.

ico_grijs