Gebiedsproces

h1_liblauw
initiatiefnemers voor de website

Omgevingscoördinator

De gemeente Súdwest Fryslân heeft – mede namens de provincie en het rijk – Fon ten Thij in  maart 2016 gevraagd als omgevingscoördinator voor Windpark Fryslân op te treden. In die rol voerde hij in het voorjaar 2016 gesprekken met ondernemersverenigingen, verenigingen van dorpsbelangen en  regionale maatschappelijke organisaties. Daarbij heeft hij gekeken naar eventuele nadelige effecten van het windpark en de mogelijkheden om omwonenden mee te laten profiteren van het windpark. Daarnaast heeft hij onderzocht of er sprake kan zijn van een gezamenlijke agenda voor de lokale economie, recreatie en toerisme en de natuur. Een van de uitkomsten is de breed gedeelde wens te komen tot een Omgevingsfonds.

Het rapport van de omgevingscoördinator treft u hier aan –  https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/08/0120160529%20Rapport%20Omgevingscoordinator%20Windpark%20Fryslan.pdf

Omgevingsfonds Windpark Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân en Windpark Fryslân hebben in september 2016 afspraken gemaakt over de oprichting van een omgevingsfonds. Het omgevingsfonds wordt ondergebracht in een stichting. Hoe de stichting er precies uit komt te zien, wordt de komende tijd bepaald in overleg met lokale en regionale maatschappelijke organisaties. Windpark Fryslân B.V. zal na het opstarten van de stroomproductie  jaarlijks ongeveer €500.000 in het fonds storten gedurende de hele levensduur van minimaal 20 jaar van het windpark. Ondernemers, particulieren, natuur- en milieuorganisaties en dorpsverenigingen kunnen een beroep doen op het fonds.

Voor nadere informatie over het Omgevingsfonds, zie de Q&A’s hierover.

ico_liblauw