De provincie Fryslân heeft donderdag 14 maart in het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand een investeringsovereenkomst gesloten met Windpark Fryslân B.V. Hiermee is een belangrijke volgende stap genomen naar de beoogde investering van € 100 miljoen door de provincie in het windpark. De daadwerkelijke investering geschiedt op het moment dat de gehele financiering van het project met banken rond is en nadat een onafhankelijke deskundige heeft bevestigd dat aan alle voorwaarden van de provincie is voldaan.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “De Afsluitdijk beschermt ons, verbindt ons én voorziet ons in de toekomst van energie. Wat hier vandaag gebeurt is uniek: een overheid die in elk geval € 100 miljoen in een windpark investeert. Het verhaal zelf is nog veel beter dan dat bedrag. We brengen met dit windpark de energievoorziening in onze provincie verder op peil en zorgen dat onze opbrengsten ten goede komen van de provincie.”

Rendement

Na realisatie van het windpark zullen de inwoners van de provincie en met name die van de kustgemeenten langs meerdere wegen meeprofiteren van het windpark. Het rendement wil de provincie inzetten voor duurzaamheidsmaatregelen in de hele provincie en voor ontwikkelingen langs de IJsselmeerkust. Zodra het windpark volledig operationeel is krijgen inwoners de mogelijkheid om financieel te participeren in het windpark.

Ondertekening

De beoogde deelname in Windpark Fryslân past in het streven van de provincie om te komen tot 16% duurzame energieopwekking in Fryslân in 2020. In het coalitieakkoord 2015-2019 is er al geld gereserveerd voor deze investering. Het in het windpark te investeren vermogen komt voort uit de eerdere verkoop door de provincie van haar aandelen van energiebedrijf NUON.

Na tien jaar voortraject van het windpark is projectdirecteur Anne de Groot verheugd te kunnen melden dat de bouw van het windpark nu ook echt begint. “Windpark Fryslân wordt een windpark ‘Fan Fryslân, foar Fryslân’. Het bouwconsortium zal waar mogelijk samenwerken met lokale Friese partners. De gemeente Súdwest Fryslân bereikte eerder ook al een akkoord met Windpark Fryslân over de inrichting van een Omgevingsfonds. Windpark Fryslân zal hierin gedurende 20 jaar jaarlijks ongeveer 720.000 euro storten ten behoeve van projecten in de kustgemeenten.’

Voorgeschiedenis

Aan de investering door de provincie in Windpark Fryslân is een intensief traject voorafgegaan. Windpark Fryslân en de provincie ondertekenden eind 2016 een intentieverklaring. Daarna is onderzocht hoe de financiële deelneming het best vorm gegeven zou kunnen worden. In mei 2017 werden afspraken hierover vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die ook weer het groene licht heeft gekregen van Provinciale Staten. De nu gesloten investeringsovereenkomst is een uitwerking daarvan.

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het noordelijk deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk nabij Breezanddijk. Het windpark zal bestaan uit 89 turbines van 4,3 MW, die in een clustervorm worden geplaatst. In 2020 leveren de eerste turbines van het windpark naar verwachting al de eerste stroom en in 2021 zal het windpark volledig operationeel zijn. Met een vermogen van 382,7 MW levert Windpark Fryslân het grootste deel van de Friese doelstelling van 530,5 MW windenergie  in 2020.