fontenthij_270x200Omgevingscoördinator Fon ten Thij werkt dit voorjaar in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân, de provincie Friesland en het ministerie van Economische Zaken aan een plan van aanpak om de directe omgeving van Windpark Fryslân meteen vanaf 2020 zo goed mogelijk te laten meeprofiteren van het windpark. In 2016 heeft de Omgevingscoördinator op verzoek van de drie overheden al geïnventariseerd  waar de wensen en behoefte van bewoners en bedrijven liggen. Het is de bedoeling dat de lijst met opgestelde wensen nu gecompleteerd wordt, dat nog ontbrekende partijen worden aangesloten en dat er samen met de gebiedspartijen gewerkt wordt aan een gezamenlijk plan van aanpak. Er zal ook al nagedacht worden over criteria voor projecten die door het Omgevingsfonds gesubsidieerd kunnen worden.