Vanaf vrijdag 26 juli 2019 wordt de verkeersituatie tussen Breezanddijk en Kornwerderzand aangepast naar een 2-0 situatie. Dat wil zeggen dat het verkeer richting Den Oever en het verkeer richting Zurich ieder nog één rijbaan in plaats van twee tot hun beschikking hebben aan de zuidzijde van de Afsluitdijk. Tussen beide rijstroken komt een harde afscheiding en geldt een maximumsnelheid van 90 km/uur. 

Deze gewijzigde tijdelijke verkeerssituatie wordt in twee fasen ingevoerd. De eerste fase is vanaf 26 juli 2019 tot oktober 2019 en de tweede fase vanaf oktober tot 20 december 2019. De reden hiervoor is dat de tweede fase zoveel mogelijk buiten het recreatieve vaarseizoen uitgevoerd wordt in verband met de vele brugdraaiingen op het sluizencomplex Kornwerderzand. Op deze wijze wordt het verkeer zo min mogelijk belemmerd. 

Meer informatie over de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen vindt u hier.

Windpark Fryslân  

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het noordelijk deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk nabij Breezanddijk. Het windpark zal bestaan uit 89 turbines van 4,3 MW, die in een clustervorm worden geplaatst. In 2020 leveren de eerste turbines van het windpark naar verwachting al de eerste stroom en in 2021 zal het windpark volledig operationeel zijn. Met een vermogen van 382,7 MW levert Windpark Fryslân het grootste deel van de Friese doelstelling van 530,5 MW windenergie in 2020.