Veiligheid

h1_groen
Hindeloopen voor website

De afstand van Windpark Fryslân tot woningen, wegen, vaarwegen en tot de Afsluitdijk is zo groot, dat er geen nadelige effecten op de veiligheid worden verwacht. Dat concluderen de opstellers van het milieueffectrapport over het windpark Fryslân.

Windpark Fryslan is gelegen op het minst bevaren deel van het IJsselmeer. De kans op een aanvaring van een schip met een turbine wordt geschat op eens in de 6.000 jaar.

ico_groen