Van en voor Fryslân

h1_grijs
Van en voor fryslan voor de website

De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hebben vanaf het begin van hun project steeds aangegeven dat zij een windpark ‘van en voor Fryslân’ willen maken. Dat betekent:

  • een windpark dat fors bijdraagt aan de Friese doelstellingen voor duurzame energie
  • dat tot stand komt in nauw overleg met de directe omgeving
  • dat de inwoners van Friesland zo veel mogelijk laat meeprofiteren.

Bijdrage aan de Friese economie

De bijdrage van Windpark Fryslân aan de Friese economie bedraagt ongeveer 4 miljoen euro per jaar. Over de hele levensduur van het windpark van 20 jaar is dat dus ongeveer 80 miljoen euro.

Dit bedrag is gebaseerd op een aantal aannames, zoals extra werkgelegenheid (150 banen tijdens bouw, 40 banen permanent voor onderhoud), nieuwe economische activiteiten als gevolg van het windpark, financiële participatie van omwonenden, samenwerking met het onderwijs een jaarlijkse bijdrage van ongeveer 720.000 euro aan de gemeenschap vanuit het Omgevingsfonds. Windpark Fryslân zal bij voorkeur vooral lokaal personeel en lokale bedrijven inschakelen.

ico_grijs