Van en voor Fryslân

h1_grijs
Van en voor fryslan voor de website

De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hebben vanaf het begin van hun project steeds aangegeven dat zij een windpark ‘van en voor Fryslân’ willen maken. Dat betekent:

  • een windpark dat fors bijdraagt aan de Friese doelstellingen voor duurzame energie
  • dat tot stand komt in nauw overleg met de directe omgeving
  • dat de inwoners van Friesland zo veel mogelijk laat meeprofiteren.

Bijdrage aan de Friese economie

De bijdrage van Windpark Fryslân aan de Friese economie bedraagt ongeveer 4 miljoen euro per jaar. Over de hele levensduur van het windpark van 20 jaar is dat dus ongeveer 80 miljoen euro.

Dit bedrag is gebaseerd op een aantal aannames, zoals: extra werkgelegenheid (150 banen tijdens de bouw, 40 banen permanent voor onderhoud), nieuwe economische activiteiten als gevolg van het windpark, baten uit de financiële participatie door de provincie, samenwerking met het onderwijs en een jaarlijkse bijdrage van ongeveer 720.000 euro gedurende 20 jaar aan het Omgevingsfonds, dat regionale projecten ondersteunt.

Hierom is Windpark Fryslân echt Fries:

Locatie
Het Friese deel van het IJsselmeer.

Capaciteit                            
Het windpark draagt in 2021 meer dan 70% bij aan de Friese productie van duurzame stroom en levert genoeg stroom voor alle Friese huishoudens.

Projectparticipatie          
Het project is ontwikkeld in overleg met gemeente,  provincie, omwonenden en maatschappelijke  organisaties en als resultaat daarvan enkele keren bijgesteld.

Deelname provincie             
Provincie Fryslân is voor 15% mede-eigenaar en voor 80 miljoen euro medefinancier.

Baten provincie         
De provincie wendt een deel van haar winst aan voor duurzaamheidsmaatregelen in de provincie en voor steun aan initiatieven langs de IJsselmeerkust op het gebied van o.a. wonen en toerisme.

Omgevingsfonds   
Windpark Fryslân stort de komende 20 jaar jaarlijks ongeveer 720.000 euro in een onafhankelijk Omgevingsfonds, dat Friese projecten steunt.

Lokale werkgelegenheid     
Friese ondernemers worden waar mogelijk betrokken bij bouw en onderhoud.

Burgerparticipatie               
De provincie zal een deel van haar belang in het windpark aanbieden aan inwoners van de provincie in de vorm van obligaties.

 

ico_grijs