Toerisme

h1_groen
Toerisme voor de website

Toerisme is belangrijk voor de lokale economie van de Friese kust. Friese kustplaatsen als Makkum, Workum, Hindeloopen en Stavoren hebben een toeristische sector die ook gericht is op kustrecreatie en op waterrecreanten die op het IJsselmeer varen of de kustplaatsen gebruiken als uitvalsbasis. Om die reden hebben de initiatiefnemers van het windpark, de sector zelf, lokale overheden en de opstellers van het milieueffectrapport over het windpark veel aandacht gegeven aan de mogelijke gevolgen van een windpark in het IJsselmeer op het toerisme en aan het voorkomen daarvan.

Positief effect windpark

Een groot windpark in de omgeving werkt eerder positief uit op het toerisme dan negatief. De nabijheid van een groot windpark biedt ondernemers in de recreatieve sector en de horeca nieuwe kansen. Er is geen bewijs voor de vaak veronderstelde nadelige effecten van een windpark op het toerisme. Dat is de conclusie van uitvoerig onderzoek naar bestaande windparken in binnen- en buitenland.

Onderzoek ETFI Leeuwarden

Onderzoekers van het European Tourism Futures Institute (ETFI) van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden hebben onderzoek gedaan naar de effecten van windparken op het toerisme in binnen- en buitenland. Ze keken daarbij met name naar windparken op een zichtafstand van de kust die vergelijkbaar zijn met Windpark Fryslân. Bij vijftien vergelijkbare en al langer bestaande windparken bleek er geen invloed van het windpark op de gemiddelde toeristische besteding, de bezoekersaantallen en de werkgelegenheid in de toeristische sector en de horeca.
Het volledige onderzoek van het ETFI- instituut is hier te vinden

Stijging bezoekersaantallen

Onderzoeken die vooraf de verwachting van het effect op toerisme van een windpark meten op basis van vragenlijsten, blijken maar een beperkte voorspellende waarde te hebben. Vooraf vreest men voor veranderend bezoek en voor het wegblijven van fietsers, wandelaars en andere toeristen. Als het windpark er eenmaal staat blijkt de werkelijkheid heel anders. Uit Brits en Duits onderzoek komt naar voren dat hoe dichter een windmolenpark bij de kust ligt, hoe groter de kans is dat de windmolens als attractie benaderd kunnen worden en leiden tot stijging van bezoekersaantallen en bestedingen. Windparken elders leidden bij voorbeeld tot cruises naar het windpark, fietsroutes langs windparken, bezoekerscentra en speciale acties van de horeca.

Windpark vermarkten

Onderzoekers van het European Tourism Futures Institute (ETFI) van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden hebben hun onderzoek naar het effect van windpark op het toerisme afgerond met discussies met experts uit de wereld van recreatie en toerisme. De onderzoekers adviseren Windpark Fryslân als een aanleiding te zien voor nieuwe dynamiek en het windpark als onderdeel van het toeristisch gebied te vermarkten. Zo kunnen er volgens de ETFI-onderzoekers nieuwe aan het windpark gerelateerde activiteiten ontwikkeld worden als bezoeken aan het windpark en zeil- en surfevenementen.

Oproep aan creatieve ondernemers

De reeks voorbeelden van succesvol toeristisch ondernemerschap rond windparken wordt steeds langer. Windpark Fryslân komt graag in contact met ondernemers, die plannen hebben of willen ontwikkelen rond Windpark Fryslân. In samenspraak kunnen we de mogelijkheden verder verkennen. Dat is ook wat we bedoelen met onze ambitie ‘een windpark van en voor Fryslân’ te realiseren. Samen kunnen we van Windpark Fryslân een boegbeeld voor Friesland en een toeristische trekpleister maken. Reageer naar: info@windparkfryslan.nl

Ter inspiratie een aantal links naar windparken die nieuwe toeristen weten te trekken:
http://www.whiteleewindfarm.co.uk
http://www.middelgrunden.dk/middelgrunden/?q=en/node/34

ico_groen