Tagarchief: omwonenden

Bijdrage aan omwonenden valt fors hoger uit
Omgevingsfonds Windpark Fryslân: € 14,5 miljoen

Het Omgevingsfonds van Windpark Fryslân wordt fors groter dan tot nu toe werd gedacht. Het fonds ontvangt 20 jaar lang jaarlijks een bedrag van ongeveer 720.000 euro van Windpark Fryslân B.V. Dat is 45% meer dan tot nu toe werd gecommuniceerd. Het op te richten omgevingsfonds zal gedurende de hele looptijd van haar bestaan 14,5 miljoen euro

Lees verder

Bij de opstelling van het milieueffectrapport van Windpark Fryslân vond niet alleen een beschrijving plaats van de effecten van het windpark, maar er is ook meteen al gezocht naar mogelijkheden om negatieve effecten van het windpark zoveel mogelijk te beperken.

Hierdoor konden in de voorbereidingsfase voor opdoemende problemen al concrete oplossingen worden gezocht. Ook het overleg met omwonenden in de beginfase van het ontwerp hebben geleid tot

Lees verder