Tagarchief: natuur

De bouw van Windpark Fryslân omvat ook de aanleg van een 2 ha groot natuureiland ten zuiden van de Afsluitdijk met een circa 25 ha ondiepe waterzone. Het eiland kan tijdens de bouw van het windpark tijdelijk gebruikt worden als werkeiland. Meteen na de afronding van de bouw zal het windpark worden doorontwikkeld tot een vogeleiland en foerageergebied, zowel onder als boven water, zodat het extra kwaliteit toevoegt aan het rust- en foerageergebied

Lees verder