Visser & Smit Hanab uit Papendrecht gaat de stroomkabels aanleggen, die Windpark Fryslân in het IJsselmeer gaan verbinden met het hoogspanningsnet van TenneT. De twee kabelscircuits hebben een lengte van 25 km en volgen een route door de Afsluitdijk en langs de A7 naar Bolsward. Het eerste deel over de Afsluitdijk wordt aangelegd in 2019, het tweede deel door de provincie Friesland in 2020. Met de opdracht is in totaal een bedrag gemoeid van € 30 miljoen. Woensdag 25 juli werd het contract hiervoor getekend door projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân en de directie van Visser & Smit Hanab.   

Windpark Fryslân wordt aangelegd in het Friese deel van het IJsselmeer en krijgt met 89 windturbines een productievermogen van tenminste 316 MW. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik van 340.000 huishoudens. De stroom van het windpark komt aan land bij het transformatorstation van Windpark Fryslân op Breezanddijk. Van daaruit worden de twee kabelcircuits aangelegd naar Bolsward, waar de stroom van Windpark Fryslân wordt aangesloten op het Friese hoogspanningsnet van TenneT.

Het traject op de Afsluitdijk bedraagt 15 km en het traject door de provincie 10 km. In het hele traject Breezanddijk – Bolsward zullen ondergrondse kabelstukken van 1,5 kilometer met elkaar worden verbonden. Gezien de grote stroomproductie van het windpark zullen twee kabelcircuits van ieder 110 kV nodig zijn.

Illustratie toont het traject van de twee aan te leggen stroomcircuits tussen het transformatorstation van Windpark Fryslân bij Breezanddijk op de Afsluitdijk en de aansluiting op het Friese hoogspanningsnet bij Bolsward.

Vanaf 2017 is door het grondexpertisebedrijf Wiertsema uit Tolbert  grondonderzoek gedaan voor de aanleg van deze stroomkabels. De kabels worden eigendom van Windpark Fryslân. Ze maken het mogelijk de duurzame windenergie gedurende de hele levensduur van het windpark aan te sluiten op het Friese hoogspanningsnet van TenneT.

Directeur Kenneth de Wit van Visser & Smit Hanab is verheugd over deze opdracht van Windpark Fryslân. ‘Dit project past uitstekend in onze ambitie om in het kader van de Energietransitie actief bij te dragen aan duurzame energieprojecten. In de komende paar jaar zullen wij zo’n 130.500 manuren aan dit project voor Windpark Fryslân besteden’.

Visser & Smit Hanab is onderdeel van Volker-Wessels en is specialist op het gebied van boven- en ondergrondse leiding- en kabelinfrastructuur. Het bedrijf ontwikkelt, bouwt en onderhoudt verbindingen, netwerken en installaties op het gebied van energie, water en (petro)chemie. Tot de opdrachtgevers van Visser & Smit Hanab behoren naast energiebedrijven en netbeheerders ook waterbedrijven en industriële partijen, zowel nationaal als internationaal.

Van links naar rechts: Kenneth de Wit (Director Electra – Visser & Smit Hanab bv), Robert Koole (Director – Visser & Smit Hanab bv), Angelique Sterken (Contractmanager – Visser & Smit Hanab bv), Peter McLellan (Senior Contract Manager – Wind Park Fryslân B.V.), Henk Herremans (Director – Visser & Smit Hanab bv), Joris Hol (Project Delivery Director – Wind Park Fryslân B.V.), Anne de Groot (Director – Wind Park Fryslân B.V.), Rob Waddington (Deputy Project Delivery Director – Wind Park Fryslân B.V.), André te Velde (Project Engineer – Wind Park Fryslân B.V.)