De komende periode starten de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de hoogspanningskabels voor Windpark Fryslân. We brengen dan tijdelijke verkeersmaatregelen aan op de Afsluitdijk tussen Breezanddijk en Kornwerderzand. Er worden dan onder andere lichtmasten en verkeersborden geplaatst en vluchthavens aangebracht. Deze tijdelijke verkeerssituatie duurt tot eind december 2019.

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden gaat het verkeer, over relatief korte afstand, in beide richtingen enige hinder ondervinden. Per rijrichting is er nog één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. 

De exacte data van de werkzaamheden zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra dit wel het geval is, volgt nadere informatie.