Minister Kamp van Economische Zaken heeft de door Windpark Fryslân aangevraagde SDE+-subsidie  toegekend uit de gelden die beschikbaar waren in de eerste ronde van de SDE+-subsidietoekenning van 2017. De toegekende subsidie wordt niet meteen uitgekeerd, maar is een garantie, die wordt afgegeven om het nadelige verschil tussen de kostprijs van de windenergie en de marktprijs te compenseren. Bij een hoge energieprijs kan de subsidie zelfs helemaal komen te vervallen.

Windpark Fryslân heeft subsidie aangevraagd binnen de SDE+-categorie wind in meer, waarvoor een maximum tarief gold van 10,4 ct per kWh. Dankzij voortschrijdende technologie en lagere marktprijzen voor equipment heeft Windpark Fryslân kunnen inschrijven voor 9,5ct per kWh.

Wind in meer en wind op zee zijn vanwege bijzondere factoren (o.a. fundering en transport) duurder dan wind op land. De kostprijs van wind in meer en wind op zee zijn lastig te vergelijken. Bij wind op zee neemt de minister  van Economische Zaken de kosten van het voortraject (milieuonderzoek, effectrapportage  en vergunningentraject) voor zijn rekening, evenals de netaansluiting. Ook hoeven windparken op zee geen jaarlijkse grondvergoeding te betalen. Daarnaast is voor de realisatie van Windpark Fryslân een werkeiland in het IJsselmeer nodig, dat later zal worden ingericht tot een natuureiland.