Provinciale Staten van Friesland hebben 24 november hun steun uitgesproken voor het onderzoek naar deelname van de provincie in Windpark Fryslân. Gedeputeerde Sander de Rouwe en projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân tekenden eerder die maand een intentieverklaring, waarmee de provincie aanstuurt op een minderheidsbelang in Windpark Fryslân. Het is de bedoeling uiterlijk medio mei 2017 tot een definitieve overeenkomst te komen.

De provincie wil het rendement op haar eventuele deelname in het windpark inzetten voor duurzaamheidsmaatregelen in de provincie  en voor steun aan initiatieven in dorpen en streken langs de IJsselmeerkust met name op het gebied van toerisme en lokale werkgelegenheid.  De provincie en Windpark Fryslân bekijken ook hoe zij burgerparticipatie mogelijk kunnen maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door uitgifte van certificaten van aandelen of obligaties en door storting van een deel van het rendement van de investering in een Omgevingsfonds.