De provincie Friesland investeert maximaal 127 miljoen euro in Windpark Fryslân. De provincie zal voor maximaal 20 miljoen euro deelnemen in het aandelenkapitaal van Windpark Fryslân en maximaal 80 miljoen euro verstrekken in de vorm van een achtergestelde lening. Daarnaast is nog 27 miljoen beschikbaar als reservefaciliteit voor het geval de kosten van het park hoger uitvallen dan gepland.

Ontwikkeling, bouw en exploitatie blijven de verantwoordelijkheid van Windpark Fryslân B.V.  De feitelijke investering door de provincie vindt plaats op het moment dat de hele financiering rond is en daadwerkelijk met de bouw wordt begonnen;  naar verwachting in de tweede helft van 2018. Het is in Nederland de eerste keer dat een provincie direct gaat deelnemen in een windpark.

Deelname provincie in Windpark Fryslân dient publieke belangen

Met haar minderheidsbelang in Windpark Fryslân wil de provincie de lusten van het windpark mede ten goede laten komen aan de Friese samenleving. De provincie zal het rendement van zijn investering in het windpark inzetten voor duurzaamheidsmaatregelen in de provincie. Daarnaast gaat de provincie activiteiten steunen op het gebied van toerisme langs de IJsselmeerkust. Na realisatie van het windpark zal de provincie daarnaast ook financiële participatie door burgers mogelijk maken.

Projectdirecteur De Groot: Belofte initiatiefnemers wordt ingelost

De deelname van de provincie Friesland in Windpark Fryslân is de eerste stap naar de inlossing van de belofte van de initiatiefnemers om een windpark ‘van en voor Friesland’ te maken. Dat zei een zichtbaar tevreden projectdirecteur Anne de Groot op donderdag 18 mei direct naar de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie .

De Groot: ‘De samenwerking met de provincie maakt voor iedereen zichtbaar dat een deel van de revenuen van het windpark ook echt terecht gaan komen bij de omwonenden. Daarnaast werken we met de gemeente Súdwest Fryslân, de provincie en regionale maatschappelijke organisaties ondertussen ook nog aan de oprichting van een Omgevingsfonds, dat lokale en regionale activiteiten zal gaan ondersteunen’.