Pleziervaart en scheepvaart

h1_groen
Pleziervaart en scheepvaart voor website

Windpark Fryslân wordt aangelegd in één van de minst bevaren delen van het IJsselmeer. Na realisatie blijft het windpark toegankelijk voor de toeristische scheepvaart en de visserij. Zeiljachten, motorjachten, vissersboten, zeilcharters en rondvaartboten kunnen er straks vrij doorheen varen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan wensen van watersporters en vanuit de toeristische sector.

Vaarroutes

In de voorbereidingsfase van het windpark is al nagedacht over de extra mogelijkheden die het windpark biedt voor de watersport, zoals mogelijkheden voor ‘turbines ronden’ in een één-op-één-race voor schepen, een windpark-regatta en ‘molentochten’ voor toeristen. Doordat de turbines 600 meter uit elkaar staan is varen hier in beginsel voor alle watersporters mogelijk.

Veiligheid

Windpark Fryslân zal een veilig vaargebied zijn. Alle turbines worden voorzien van nautische veiligheidsmarkeringen. Tot de veiligheidsmaatregelen horen ook de vermelding de windturbines op nautische kaarten.
Binnen windpark Fryslân geldt straks een advies afstand van 50 meter tot de individuele windturbines. Deze afstand is gezien de minimale afstand van 600 meter tussen de turbines gemakkelijk aan te houden. De verhouding van een zeilboot tot de turbines binnen Windpark Fryslân worden in onderstaande visualisatie duidelijk.

Wind

Voor het milieueffectrapport over windpark Fryslân is een studie uitgevoerd naar het effect van de turbines op het windaanbod en de kwaliteit van de wind voor zeilers. Uit de studie komt naar voren dat het effect op de windkracht beperkt is en in iedere geval minder dan 10% voor locaties achter het windpark ten opzichte van de windrichting.

Reddingsdienst

Windpark Fryslân is voor de schepen van de reddingsdienst goed bevaarbaar. In geval van calamiteiten en reddingsoperaties is het mogelijk alle windturbines meteen stil te zetten. In de periode 2005-2015 zijn er op dit deel van het IJsselmeer door de reddingsdienst 8 reddingsoperaties uitgevoerd.

Ruim zeilgebied

De zeil- en watersport behouden ondanks de aanleg van Windpark Fryslân in het IJsselmeer een ruim gebied. Zeilers en watersporters houden een vrije zone van enkele kilometers tussen het windpark en de ondieptes voor de Friese kust, zodat er geen belemmeringen zijn om te navigeren en te laveren bij verschillende windrichtingen. De vrije ruimte is enkele malen groter dan de baai bij Lemmer en tweemaal zo groot als het vaargebied voor de America’s Cup bij San Francisco.

Boot-vs-turbine klein
De ruimte tussen de windturbines is minimaal 600 meter.

Surfen en kitesurfen

Windsurfers kunnen vrij  door Windpark Fryslân surfen. De afstand tussen de turbines is minimaal 600 meter en de rotorbladen draaien op grote hoogte en kunnen de surfers niet raken of hinderen. Windsurfers maken overigens niet of nauwelijks gebruik van het open water op deze locatie en zijn vooral actief bij de Friese kust.

Kitesurfen is op het IJsselmeer alleen binnen aangewezen gebieden toegestaan. Windpark Fryslân ligt op minimaal 4 km afstand van de aangewezen kitesurfgebieden.

Visserij

Sport- en beroepsvissers kunnen vrij binnen het windpark opereren en vinden hier een uitnodigend visgebied. Op zee is reeds aangetoond dat de aanwezigheid van vis binnen een windpark toeneemt vanwege de aanwezigheid van windturbinefundaties waar zich nieuw leven vestigt.

De beroepsvisserij zal tijdens de aanleg van het windpark vrijwel geen hinder ondervinden van het windpark, fuiken staan met name langs de dijk. Hier worden geen werkzaamheden voorzien.

ico_groen