Planning

h1_rood
Panorama samengesteld uit 4 foto's. Uitzicht over IJsselmeer nabij Monnickendam

2008

 • Start met uitgebreide locatie verkenning door initiatiefnemers ten aanzien van ecologie, landschap en scheepvaart.

2012

 • Opname van een cluster voor de opwekking van windenergie in het IJsselmeer in de ontwerp-structuurvisie Windstreek Fryslân.
 • Start van de milieueffectrapportage met de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

2014

 • Opname locatie in Structuurvisie Wind op Land door rijk en Tweede Kamer.
 • Opname locatie in Provinciale Structuurvisie Windstreek Fryslân.

2015

 • Aanvraag diverse vergunningen door initiatiefnemer.

2016

 • Publicatie ontwerpbesluit inpassingsplan, milieueffectrapport (MER) en ontwerpvergunningen.
 • Periode van 6 weken voor indienen zienswijzen.
 • Definitieve besluit inpassingsplan.
 • Beroepsmogelijkheid bij Raad van State.

2017

 • Aanbesteding en financiering.

2019

 • Start bouw.
 • Oprichting Omgevingsfonds.

2020

Windpark levert eerste stroom.
Financiële participatie inwoners Fryslân.

ico_rood