Planning

h1_rood
Panorama samengesteld uit 4 foto's. Uitzicht over IJsselmeer nabij Monnickendam

2008

 • Start met uitgebreide locatie verkenning door initiatiefnemers ten aanzien van ecologie, landschap en scheepvaart.

2012

 • Opname van een cluster voor de opwekking van windenergie in het IJsselmeer in de ontwerp-structuurvisie Windstreek Fryslân.
 • Start van de milieueffectrapportage met de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

2014

 • Opname locatie in Structuurvisie Wind op Land door rijk en Tweede Kamer.
 • Opname locatie in Provinciale Structuurvisie Windstreek Fryslân.

2015

 • Aanvraag diverse vergunningen door initiatiefnemer.

2016

 • Publicatie ontwerpbesluit inpassingsplan, milieueffectrapport (MER) en ontwerpvergunningen.
 • Periode van 6 weken voor indienen zienswijzen.
 • Definitieve besluit inpassingsplan.

2017

 • Beroepsprocedure bij Raad van State.

2018

 • Uitspraak Raad van State.
 • Aanbesteding.

2019

 • Financial close (financiering/participatie Provincie Fryslân).
 • Start bouw.

2020

 • Oprichting Omgevingsfonds.

2020

 • Windpark levert eerste stroom.

2021

 • Windpark volledig operationeel.
 • Start bijdragen windpark aan Omgevingsfonds

Na 2021

 • Burgerparticipatie (via de provincie).

2022

 • Start uitkeringen uit Omgevingsfonds.

ico_rood