Tijdens de inloopavond in Makkum werden ook de plannen voor het Omgevingsfonds van Windpark Fryslân gepresenteerd. Dit binnenkort op te richten fonds zal projecten steunen op het gebied van wonen, recreatie, toerisme in de steden en dorpen langs de IJsselmeerkust en met een focus op duurzame energie en natuur en milieu.

Het fonds wordt ondergebracht in een stichting, met een onafhankelijk bestuur en een adviesraad waarin lokale en regionale organisaties vertegenwoordigd zijn. Het is daarmee echt een fonds ‘van en voor de regio’. Het Omgevingsfonds ontvangt 20 jaar lang elk jaar een bedrag van ongeveer €720.000 van Windpark Fryslân B.V., te beginnen in de tweede helft van 2021 als alle windturbines operationeel zijn.