raadvanstateBij het aflopen van de beroepstermijn op 25 november jl. waren bij de Raad van State acht bezwaarschriften ingediend tegen de definitieve vergunningen voor Windpark Fryslân en tegen het rijksinpassingsplan. De mogelijkheid tot beroep stond alleen nog open voor belanghebbenden die al eerder een zienswijze hadden ingediend op de voorlopige vergunningen. De Raad van State zal naar verwachting rond de zomer uitspraak doen. De bezwaarschriften zijn afkomstig van particulieren en van een aantal samenwerkende natuurorganisaties.