Vanaf 17 oktober tot eind oktober past Windpark Fryslân de verkeersmaatregelen aan op de Afsluitdijk. In deze periode voert de aannemer Visser & Smit Hanab onder andere reparatiewerkzaamheden uit aan de vluchtstrook en er komt een doorgang voor calamiteiten.

Na deze periode wordt er gewerkt aan het tweede deel tussen Breezanddijk en Kornwerderzand. Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen, rijdt de gebruiker op dit deel van de A7 over één in plaats van twee rijbanen. Ook wordt de snelheid verlaagd tussen Breezanddijk en Kornwerderzand. Deze nieuwe verkeerssituatie duurt tot januari 2020.

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân wordt door Bouwconsortium Zuiderzeewind gebouwd in het noordelijk deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk nabij Breezanddijk. Het windpark omvat 89 turbines van 4,3 MW, die in een clustervorm worden geplaatst. Het is wereldwijd het grootste windpark dat in een binnenwater wordt gebouwd. Met een vermogen van 382,7 MW levert Windpark Fryslân voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens. Het windpark draagt voor ruim 70% bij aan de Friese doelstelling van 530,5 MW windenergie in 2020. In 2020 leveren de eerste windturbines van het windpark naar verwachting al stroom. In 2021 is het windpark volledig operationeel. Kijk voor meer informatie op: www.windparkfryslan.nl.

Meer informatie en Loket Afsluitdijk

Windpark Fryslân, Rijkswaterstaat, bouwconsortium Levvel en de regionale overheden (De Nieuwe Afsluitdijk) hebben gezamenlijk het “Loket Afsluitdijk” ingericht. Hier kan men terecht voor alle vragen en suggesties over de werkzaamheden op de Afsluitdijk. T: 0800-6040 en E: loket@deafsluitdijk.nl.