Milieueffect rapport (MER)

h1_rood

Das geplante Windkraftwerk Panhandle 2 besteht aus 79 Anlagen vom Typ Siemens SWT-2.3-108. Panhandle 2 wind power project will consist of 79 Siemens SWT-2,3-108 wind turbines.

Milieugevolgen

Voor Windpark Fryslân is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een instrument om de milieugevolgen van een plan of project in beeld te brengen voordat hier een besluit, zoals het verlenen van een vergunning of het vaststellen van een bestemmingsplan, over wordt genomen.

In het MER worden verschillende milieugevolgen onderzocht. Vanwege de specifieke locatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer, nabij kustplaatsen als Makkum, worden naast milieuaspecten ook aspecten als scheepvaart en toerisme onderzocht.

Het milieueffectrapport kunt u hier bekijken: http://www.bureau-energieprojecten.nl.

ico_rood