Landschap

h1_groen
Makkum voor website

Zichtbaarheid

Windturbines zijn groot en hoog en vormen daardoor een zichtbaar element in het landschap. Ook Windpark Fryslân zal van grote afstand te zien zijn, met name over het water aangezien hier geen obstakels (begroeiing of bebouwing) aanwezig zijn. De zichtbaarheid is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Visualisaties

Fotovisualisaties laten zien hoe het windpark eruit gaat zien vanuit een aantal locaties.
Deze visualisaties van Windpark Fryslân zijn hier te bekijken.

Overigens is het windpark niet van alle kanten even zichtbaar. De aanwezigheid, op land, van objecten en begroeiing beperken vanuit veel richtingen  het  zicht op het windpark vanaf grotere afstanden.

ico_groen