Op diverse plaatsen langs de A7 werkt aannemer Visser & Smit Hanab in de berm om de stroomkabel van Windpark Fryslân aan te leggen. Hiervoor zijn op verschillende momenten verkeersmaatregelen nodig.

6 april tot en met 20 april – Tussen knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum/Witmarsum

Tussen het knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum/Witmarsum werken we aan de weg. Het gaat om vluchthavens, vangrails, verkeersborden en asfalteringswerk. Het wegverkeer zal hier lichte hinder van ondervinden.

21 april tot en met 5 juni – tussen knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum/Witmarsum

  • Vanaf dinsdag 21 april is de afrit 16 Makkum / Witmarsum dicht. Weggebruikers kunnen via de omleidingsroute rijden en draaien bij Bolsward.
  • Vanaf dinsdag 21 april is op de A7 tussen knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum/Witmarsum maar één rijstrook beschikbaar voor beide rijrichtingen. De rijstroken worden gescheiden door een vangrail. Vanuit Harlingen richting Bolsward, rijdt men via een omleidingsroute.

In onderstaande afbeelding staat het traject waar 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar is.

De omleidingsroute vanuit Harlingen richting Bolsward:

De omleidingsroute voor afrit 16 Witmarsum/Makkum is te zien in onderstaande illustraties:

25 mei tot en met 5 juni – oprit 16 Makkum/Witmarsum richting Bolsward

Vanaf maandag 25 mei is de oprit 16 Makkum/Witmarsum richting Bolsward tijdelijk dicht. Hier geldt een omleidingsroute via de Oude Rijksweg naast de A7.

De omleidingsroute voor de oprit 16 Witmarsum/Makkum is te zien in onderstaande illustratie:

Meer informatie bij Loket Afsluitdijk

Windpark Fryslân, Rijkswaterstaat, bouwconsortium Levvel en de regionale overheden (De Nieuwe Afsluitdijk) hebben gezamenlijk het “Loket Afsluitdijk” ingericht. Hier kan men terecht voor vragen en suggesties over de werkzaamheden op de Afsluitdijk. T: 0800-6040 en E: loket@deafsluitdijk.nl.