Op diverse plaatsen langs de A7 werkt Visser & Smit Hanab in de berm van de A7 om de stroomkabel van Windpark Fryslân aan te leggen. Hiervoor zijn op verschillende momenten verkeersmaatregelen nodig.

17 april tot en met 5 juni

Dankzij het mooie weer verlopen de kabelwerkzaamheden voorspoedig. Hierdoor kunnen we eerder starten met de werkzaamheden tussen knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum / Witmarsum. Dit betekent dat vanaf vrijdagavond 17 april 22.00 uur (in plaats van 21 april) tussen knooppunt Zurich en afslag 16       Makkum / Witmarsum voor elke rijrichting één rijstrook beschikbaar is.

Beide rijstroken worden gescheiden door een vangrail. De tijdelijke situatie duurt uiterlijk tot en met vrijdag 5 juni. Komt u vanuit Harlingen en rijdt u richting Bolsward? Dan rijdt u via een omleidingsroute. Tijdens deze periode is de afrit 16 Makkum / Witmarsum ook dicht, u rijdt dan via de omleidingsroute en draait bij Bolsward.

In deze afbeelding staat het traject waarop er 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar is.

De omleidingsroute vanuit Harlingen richting Bolsward:

De omleidingsroute voor afrit 16 Witmarsum/Makkum is te zien in onderstaande twee plaatjes:

25 mei tot en met 5 juni 

Vanaf maandag 25 mei is ook oprit 16 Makkum / Witmarsum richting Bolsward tijdelijk dicht. Hier geldt een omleidingsroute via de Oude Rijksweg naast de A7.

De omleidingsroute voor de oprit 16 Witmarsum/Makkum is te zien in onderstaand plaatje:

Wat gebeurt er na 5 juni?

Als bovenstaande werkzaamheden afgerond zijn schuiven we de werkzaamheden op. Er worden dan op het stuk tussen afrit 16 Makkum / Witmarsum en Bolsward verkeersmaatregelen geplaatst. Verwachting is dat we eind juli 2020 klaar zijn met alle werkzaamheden tussen Zurich en Bolsward.