Inspraak

h1_rood
Inspraak voor website

Zienswijzen

Het Bureau Energieprojecten van het Ministerie van Economische Zaken heeft namens de betrokken overheden de ontwerpbesluiten voor de bouw van Windpark Fryslân van 4 maart tot en met 14 april 2016 ter inzage gelegd. U kunt deze ontwerpbesluiten nog inzien op deze plaats:

Ontwerpbesluiten Windpark Fryslân

De ontvangen zienswijzen en reacties op de voorlopige vergunning zijn betrokken bij de definitieve besluiten, die op 14 oktober 2016 werden gepubliceerd. Alleen belanghebbenden die op een of meer ontwerpbesluiten een zienswijze hadden ingebracht, konden daartegen nog beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zes partijen hebben hiervan gebruik gemaakt.

In juli 2018 heeft de Raad van State alle bezwaren die waren ingediend tegen de vergunningen voor Windpark Fryslân ongegrond verklaard. Daarmee heeft de hoogste bestuursrechter definitief de weg vrij gemaakt voor de aanleg van Windpark Fryslân.

ico_rood