Inspraak

h1_rood
Inspraak voor website

Zienswijzen

Het Bureau Energieprojecten van het Ministerie van Economische Zaken heeft namens de betrokken overheden de ontwerpbesluiten voor de bouw van Windpark Fryslân van 4 maart tot en met 14 april 2016 ter inzage gelegd. U kunt deze ontwerpbesluiten nog inzien op deze plaats:
 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/windpark-frysl%C3%A2n/fase-1

 

De ontvangen zienswijzen en reacties op de voorlopige vergunning zijn betrokken bij de definitieve besluiten, die op 14 oktober 2016 werden gepubliceerd.
Alleen een belanghebbende die op een ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingebracht, kan tegen een definitief besluit nog binnen zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Alleen een belanghebbende die op een ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingebracht, kan tegen een definitief besluit nog beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

ico_rood