Informatie bijeenkomsten

h1_grijs
informatiebijeenkomsten voor de website

Bij de bouw van een windturbinepark komt nogal wat kijken. In het proces van plan tot realisatie zijn heel wat stappen te nemen en keuzes te maken. Daarbij heeft de komst van het park ook effect op de leefomgeving. Dat levert vanzelfsprekend allerlei vragen op.

Daarom organiseert Windpark Fryslân periodiek informatiebijeenkomsten voor belangstellenden en/of omwonenden. Die bijeenkomsten worden aangekondigd via de website, social media, nieuwsbrief en lokale media.

ico_grijs