Geluid

h1_groen
Hindeloopen voor website

Windturbines produceren geluid door de bewegende rotorbladen. De geluidsproductie door windturbines is aan wet- en regelgeving gebonden. De woonboot op Breezanddijk is de enige woning in de omgeving. Hier wordt aan de geluidsnormen voor windturbines voldaan. Aangezien de camping op Breezanddijk hier vlak bij ligt, is ook hier sprake van een beperkt geluidsniveau door het windpark.

Stiltegebieden

Windpark Fryslân ligt in de nabijheid van een aantal stiltegebieden: een deel van de Waddenzee en delen van de Friese kust. Als streefwaarde voor de ‘stilte’ in deze gebieden wordt 40 dB(A) genoemd op de website van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Windpark Fryslân ligt op ruime afstand van de stiltegebieden voor de Friese kust. Voor de Waddenzee geldt dat windpark Fryslân onder de militaire aanvliegroute is gelegen, deze maakt geen onderdeel uit van het stiltegebied. Windpark Fryslân heeft dan ook geen relevant effect op de stilte in de Waddenzee.

ico_groen