De gemeente Súdwest-Fryslân en Windpark Fryslân sloten in 2016 een overeenkomst over de oprichting van een Omgevingsfonds. Dit fonds krijgt  een stimulerende rol in de ontwikkeling van het gebied rondom het windpark. Uit de tweede ronde gesprekken van gebiedscoördinator Fon ten Thij met bewoners, ondernemers en natuur- en milieuorganisaties in de regio is gebleken dat zij opteren voor een onafhankelijke organisatie. Het bestuur van het fonds zou gevormd moeten worden door vertegenwoordigers van dorpen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De eerste kandidaten daarvoor hebben zich reeds gemeld.