De Raad van State heeft op 11 juli 2018 alle bezwaren die waren ingediend tegen de vergunningen voor Windpark Fryslân ongegrond verklaard. Daarmee heeft de hoogste bestuursrechter definitief de weg vrij gemaakt voor de aanleg van Windpark Fryslân in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezanddijk. Na de uitspraak hebben de initiatiefnemers van het windpark van vele kanten felicitaties ontvangen; niet alleen van nauw betrokken partijen, maar ook van kritische tegenstanders van het windpark. Alle energie wordt er nu op gericht – in goed overleg met de omgeving – het windpark zo spoedig mogelijk operationeel te hebben.