Windpark Fryslân is ontworpen voor de realisatie van ongeveer 320 MW met 89 turbines. Het exacte vermogen van het windpark is op dit moment nog niet aan te geven. De capaciteit van het windpark wordt behalve door de uitkomst van de windmetingen ook beïnvloed door het aanbod van diverse producenten van turbines, de stand van de techniek op het moment van aanbesteding en andere kosten- en opbrengst beïnvloedende factoren. Het uiteindelijke vermogen kan iets onder of boven de 320 MW liggen. Op het moment van financial close ontstaat daar volledige duidelijkheid  over.