Afgelopen week zijn de eerste werkzaamheden succesvol afgerond voor het nieuwe windpark. Er zijn in totaal 14 mantelbuizen met een lengte van iets meer dan 4,2 kilometer op Breezanddijk aangelegd. Hiervan is circa 3,5 kilometer door de grond geboord. Door deze omhullingsbuizen worden vanaf eind 2020 de kabels getrokken tussen de windturbines en het toekomstige transformatorstation. Hier een aantal foto’s van de werkzaamheden en het team wat het heeft gemaakt.