Op donderdag 27 juni werd voor de derde keer een inloop- en informatieavond gehouden in Makkum, dit keer in het strandhotel Vigilante met uitzicht op de toekomstige locatie van het windpark. De avond werd bezocht door ongeveer 130 omwonenden, zowel particulieren als ondernemers. Een belangrijk aandachtspunt voor omwonenden blijft de als hinderlijk ervaren luchtvaartverlichting. Windpark Fryslân heeft hiervoor in de vergunningsfase al de nodige aandacht gehad maar blijft streven, in samenwerking met de autoriteiten, naar mogelijkheden om deze hinder verder te verminderen.

Het consortium Zuiderzeewind – een samenwerking van aannemer Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy – informeerde de bezoekers over de planning van het project. Zie hier de presentatie, die op die avond werden gehouden.