De Nieuwe Afsluitdijk

h1_groen

De Nieuwe Afsluitdijk

De Afsluitdijk is aan vernieuwing toe. Regionale overheden, samenwerkend als De Nieuwe Afsluitdijk, werken samen met Rijkswaterstaat aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk. Het Rijk richt zich op de veiligheid van de dijk en de waterafvoer vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee, het waterbeheer. De regionale overheden zorgen ervoor dat de dijk breder wordt ontwikkeld op het gebied van Natuur, Energie en Economie.

Enkele projecten die deel uitmaken van De Nieuwe Afsluitdijk zijn de Vismigratierivier, Blue Energy, Afsluitdijk Waddencenter en verruiming sluis Kornwerderzand.

Website

Via de website www.deafsluitdijk.nl blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en de voortgang van de diverse projecten.