Eneco neemt over een periode van 15 jaar alle groene stroom af van Windpark Fryslân, het grootste nearshore windpark van Nederland. Eneco en Windpark Fryslân hebben daarvoor, op woensdag 17 juli, een langlopend afnamecontract getekend. Windpark Fryslân gaat jaarlijks 1.500 GWh groene stroom produceren. Dat komt overeen met het stroomverbruik van 500.000 huishoudens. Om de stroom zo lokaal mogelijk in te zetten krijgen bedrijven en organisaties

Lees verder

Het aan te leggen transformatorstation van Windpark Fryslân op Breezanddijk zal straks een echte eye-catcher zijn. Hoewel de bouw pas in september dit jaar begint, is er nu al een glimp van op te vangen. Begin juli is een proefopstelling van de gevel geplaatst , die geheel zal bestaan uit matte aluminium elementen, die mee bewegen met de wind. Met zijn ‘kinetische façade’ reageert het gebouw straks op een natuurlijke manier op de bewegingen

Lees verder

Onderaannemer Visser & Smit Hanab is gestart met de werkzaamheden om de elektriciteitskabels te kunnen plaatsen, die Windpark Fryslân moeten aansluiten op het elektriciteitsnet van TenneT bij Bolsward. Twee kabelcircuits van 110.000 Volt lopen straks vanaf het transformatorstation op Breezanddijk naar Bolsward. Een boormachine op Breezanddijk boort zich onder de A7 door naar de noordzijde van de dijk en komt vlak naast het fietspad weer boven.

Lees verder

Op donderdag 27 juni werd voor de derde keer een inloop- en informatieavond gehouden in Makkum, dit keer in het strandhotel Vigilante met uitzicht op de toekomstige locatie van het windpark. De avond werd bezocht door ongeveer 130 omwonenden, zowel particulieren als ondernemers. Een belangrijk aandachtspunt voor omwonenden blijft de als hinderlijk ervaren luchtvaartverlichting. Windpark Fryslân heeft hiervoor in de vergunningsfase al de nodige

Lees verder

Tijdens de inloopavond in Makkum werden ook de plannen voor het Omgevingsfonds van Windpark Fryslân gepresenteerd. Dit binnenkort op te richten fonds zal projecten steunen op het gebied van wonen, recreatie, toerisme in de steden en dorpen langs de IJsselmeerkust en met een focus op duurzame energie en natuur en milieu.

Het fonds wordt ondergebracht in een stichting, met een onafhankelijk bestuur en een adviesraad waarin lokale en regionale organisaties

Lees verder