De provincie Fryslân heeft donderdag 14 maart in het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand een investeringsovereenkomst gesloten met Windpark Fryslân B.V. Hiermee is een belangrijke volgende stap genomen naar de beoogde investering van € 100 miljoen door de provincie in het windpark. De daadwerkelijke investering geschiedt op het moment dat de gehele financiering van het project met banken rond is en nadat een onafhankelijke deskundige

Lees verder

De bouw van Windpark Fryslân in het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk is donderdag 14 maart officieel van start gegaan. Windpark Fryslân en het consortium Zuiderzeewind gaven samen officieel het startsein voor de eerste werkzaamheden in het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand. Dit gebeurde in aanwezigheid van de initiatiefnemers, vertegenwoordigers van de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid, de bouwers en omwonenden.

Lees verder

Uitnodiging: Friese partners gezocht
De eerste werkzaamheden van Windpark Fryslân starten op 14 maart. Medio 2021 moet alles klaar zijn. De komende jaren is er dus veel werk aan de winkel. Eén van de motto’s van het windpark is ‘Fan Fryslân, foar Fryslân’. Daarom zoeken we ondernemers uit Fryslân die onze partner willen zijn. We organiseren een bedrijvenmiddag op donderdag 4 april. Alle geïnteresseerde ondernemers uit Fryslân

Lees verder

De 70 meter hoge meetmast op de Afsluitdijk ter hoogte van Breezanddijk, die in juni 2016 werd geplaatst om windmetingen te doen voor Windpark Fryslân, wordt deze maand weer verwijderd. De mast wordt gedemonteerd en overgenomen door F&B Windpower uit Franeker en krijgt een nieuwe bestemming.

De mast werd hier geplaatst om op verschillende hoogtes windmetingen te kunnen doen nabij het toekomstige windpark. De metingen hebben inmiddels hun nut

Lees verder

Bijdrage aan omwonenden valt fors hoger uit
Omgevingsfonds Windpark Fryslân: € 14,5 miljoen

Het Omgevingsfonds van Windpark Fryslân wordt fors groter dan tot nu toe werd gedacht. Het fonds ontvangt 20 jaar lang jaarlijks een bedrag van ongeveer 720.000 euro van Windpark Fryslân B.V. Dat is 45% meer dan tot nu toe werd gecommuniceerd. Het op te richten omgevingsfonds zal gedurende de hele looptijd van haar bestaan 14,5 miljoen euro

Lees verder