De Raad van State heeft op 11 juli 2018 alle bezwaren die waren ingediend tegen de vergunningen voor Windpark Fryslân ongegrond verklaard. Daarmee heeft de hoogste bestuursrechter definitief de weg vrij gemaakt voor de aanleg van Windpark Fryslân in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezanddijk. Na de uitspraak hebben de initiatiefnemers van het windpark van vele kanten felicitaties ontvangen; niet alleen van nauw betrokken partijen,

Lees verder

Windpark Fryslân B.V. is voornemens de bouw van het grootschalige Windpark Fryslân in het Friese deel van IJsselmeer te gunnen aan een joint venture van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy. Deze bedrijven worden samen verantwoordelijk voor de realisatie van het windpark, dat 89 turbines van 4,3 MW elk zal omvatten. De bouw van het windpark start in 2019. Met zijn productievermogen van ruim 380 MW draagt Windpark Fryslân vanaf

Lees verder

Visser & Smit Hanab uit Papendrecht gaat de stroomkabels aanleggen, die Windpark Fryslân in het IJsselmeer gaan verbinden met het hoogspanningsnet van TenneT. De twee kabelscircuits hebben een lengte van 25 km en volgen een route door de Afsluitdijk en langs de A7 naar Bolsward. Het eerste deel over de Afsluitdijk wordt aangelegd in 2019, het tweede deel door de provincie Friesland in 2020. Met de opdracht is in totaal een bedrag gemoeid

Lees verder

De Raad van State heeft alle bezwaren die waren ingediend tegen de vergunningen voor Windpark Fryslân ongegrond verklaard. Daarmee heeft de hoogste bestuursrechter definitief de weg vrij gemaakt voor de aanleg van Windpark Fryslân in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezanddijk. Windpark Fryslân zal gaan bestaan uit een cluster van 89 windmolens en krijgt een capaciteit van tenminste 316 MW. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik

Lees verder

Direct na de uitspraak van de Raad van State wordt gestart met de voorbereiding van het Omgevingsfonds Windpark Fryslân. Na het operationeel worden van het windpark  zal Windpark Fryslân – afhankelijk van de  energieproductie – jaarlijks ongeveer 500.000 euro in dit fonds storten. De eerste donatie aan het fonds door Windpark Fryslân zal direct na afloop van het eerste productiejaar plaatsvinden. Dit zal zich jaarlijks herhalen

Lees verder