De behandeling door de Raad van State van de bezwaren tegen de vergunningen voor Windpark Fryslân was aanvankelijk voor najaar 2017 gepland. Nu de Raad van State in de verlate zitting van 1 februari heeft aangegeven nog drie maanden nodig te hebben voor haar uitspraak, is het tijdschema voor het halen van financial close in 2018 niet langer realistisch. Financial close is het moment waarop alle financieringen voor het windpark definitief worden.

Lees verder

De Raad van State heeft op donderdag 1 februari een openbare zitting gehouden over de bezwaren die bij de hoogste bestuursrechter zijn ingebracht tegen de definitieve vergunningen voor Windpark Fryslân. Tijdens de ochtendzitting was er met name veel aandacht voor de gevolgen van het windpark op de natuur en voor de natuurbeschermende maatregelen. In de middag stelden de rechters de effecten op recreatie en toerisme aan de orde. Zowel de bezwaarmakers

Lees verder

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de door Windpark Fryslân aangevraagde SDE+-subsidie  toegekend uit de gelden die beschikbaar waren in de eerste ronde van de SDE+-subsidietoekenning van 2017. De toegekende subsidie wordt niet meteen uitgekeerd, maar is een garantie, die wordt afgegeven om het nadelige verschil tussen de kostprijs van de windenergie en de marktprijs te compenseren. Bij een hoge energieprijs kan de subsidie zelfs helemaal

Lees verder

Handtekening voor samenwerking Windpark Fryslân

De provincie Fryslân investeert 127 miljoen euro in Windpark Fryslân. Dit windpark komt in het Friese deel van het IJsselmeer, ten zuiden van de Afsluitdijk ter hoogte van Breezanddijk. Gedeputeerde Sander de Rouwe ondertekent donderdag 18 mei namens de provincie de samenwerkingsovereenkomst met het windpark. De feitelijke investering gebeurt pas op het moment dat daadwerkelijk met de bouw wordt

Lees verder

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en de initiatiefnemers van Windpark Fryslân zijn het in principe eens geworden over financiële deelname van de provincie in het windpark. Het is in Nederland de eerste keer dat een provincie direct gaat deelnemen in de ontwikkeling van een windpark.

De afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die nu aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Op 19 april zullen Provinciale

Lees verder