Windpark Fryslân krijgt een hoger productievermogen dan lang verwacht. Door de keuze voor windturbines met een vermogen van E 4,3 MW elk komt de totale productiecapaciteit van Windpark Fryslân uit op 382,7 MW. Dat is fors meer dan de schatting van minstens 316 MW, die eerder werd gecommuniceerd. De geselecteerde windturbines (model  SWT- 4,3- DD -130) vallen binnen de randvoorwaarden van de verstrekte vergunningen. De 89 turbines hebben

Lees verder

Windpark Fryslân draagt met zijn vermogen van ruim 380 MW vanaf 2021 meer dan 60% bij aan de totale Friese productie van duurzame energie. Dat is vergelijkbaar met het stroomgebruik van 500.000 huishoudens. Deze bijdrage van windpark Fryslân valt nog hoger uit dan verwacht nu er – dankzij de snelle ontwikkelingen van de techniek – turbines kunnen worden geplaatst met een hoger vermogen dan aanvankelijk gedacht.

Lees verder

De bouw van Windpark Fryslân omvat ook de aanleg van een 2 ha groot natuureiland ten zuiden van de Afsluitdijk met een circa 25 ha ondiepe waterzone. Het eiland kan tijdens de bouw van het windpark tijdelijk gebruikt worden als werkeiland. Meteen na de afronding van de bouw zal het windpark worden doorontwikkeld tot een vogeleiland en foerageergebied, zowel onder als boven water, zodat het extra kwaliteit toevoegt aan het rust- en foerageergebied

Lees verder

De Raad van State heeft op 11 juli 2018 alle bezwaren die waren ingediend tegen de vergunningen voor Windpark Fryslân ongegrond verklaard. Daarmee heeft de hoogste bestuursrechter definitief de weg vrij gemaakt voor de aanleg van Windpark Fryslân in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezanddijk. Na de uitspraak hebben de initiatiefnemers van het windpark van vele kanten felicitaties ontvangen; niet alleen van nauw betrokken partijen,

Lees verder

Windpark Fryslân B.V. is voornemens de bouw van het grootschalige Windpark Fryslân in het Friese deel van IJsselmeer te gunnen aan een joint venture van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy. Deze bedrijven worden samen verantwoordelijk voor de realisatie van het windpark, dat 89 turbines van 4,3 MW elk zal omvatten. De bouw van het windpark start in 2019. Met zijn productievermogen van ruim 380 MW draagt Windpark Fryslân vanaf

Lees verder