De Raad van State heeft alle bezwaren die waren ingediend tegen de vergunningen voor Windpark Fryslân ongegrond verklaard. Daarmee heeft de hoogste bestuursrechter definitief de weg vrij gemaakt voor de aanleg van Windpark Fryslân in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezanddijk. Windpark Fryslân zal gaan bestaan uit een cluster van 89 windmolens en krijgt een capaciteit van tenminste 316 MW. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik

Lees verder

Direct na de uitspraak van de Raad van State wordt gestart met de voorbereiding van het Omgevingsfonds Windpark Fryslân. Na het operationeel worden van het windpark  zal Windpark Fryslân – afhankelijk van de  energieproductie – jaarlijks ongeveer 500.000 euro in dit fonds storten. De eerste donatie aan het fonds door Windpark Fryslân zal direct na afloop van het eerste productiejaar plaatsvinden. Dit zal zich jaarlijks herhalen

Lees verder

De gemeente Súdwest-Fryslân en Windpark Fryslân sloten in 2016 een overeenkomst over de oprichting van een Omgevingsfonds. Dit fonds krijgt  een stimulerende rol in de ontwikkeling van het gebied rondom het windpark. Uit de tweede ronde gesprekken van gebiedscoördinator Fon ten Thij met bewoners, ondernemers en natuur- en milieuorganisaties in de regio is gebleken dat zij opteren voor een onafhankelijke organisatie. Het bestuur van het fonds

Lees verder

Windpark Fryslân is ontworpen voor de realisatie van ongeveer 320 MW met 89 turbines. Het exacte vermogen van het windpark is op dit moment nog niet aan te geven. De capaciteit van het windpark wordt behalve door de uitkomst van de windmetingen ook beïnvloed door het aanbod van diverse producenten van turbines, de stand van de techniek op het moment van aanbesteding en andere kosten- en opbrengst beïnvloedende factoren. Het uiteindelijke vermogen

Lees verder

Al sinds 2015 voert  Windpark Fryslân continu windmetingen uit. Tussen december 2015 en juli 2017 gebeurde dat met een zogenaamde ‘Lidar’ op het dak van het benzinestation op Breezanddijk. Een Lidar stuurt laserstralen naar boven en met de reflecties daarvan wordt de wind tot op 200 meter hoogte gemeten.  Sinds juni 2016 wordt de wind ook gemeten met een 70 meter hoge windmeetmast, die eveneens op Breezanddijk is geplaatst. De windmetingen

Lees verder