De 70 meter hoge meetmast op de Afsluitdijk ter hoogte van Breezanddijk, die in juni 2016 werd geplaatst om windmetingen te doen voor Windpark Fryslân, wordt deze maand weer verwijderd. De mast wordt gedemonteerd en overgenomen door F&B Windpower uit Franeker en krijgt een nieuwe bestemming.

De mast werd hier geplaatst om op verschillende hoogtes windmetingen te kunnen doen nabij het toekomstige windpark. De metingen hebben inmiddels hun nut

Lees verder

Bijdrage aan omwonenden valt fors hoger uit
Omgevingsfonds Windpark Fryslân: € 14,5 miljoen

Het Omgevingsfonds van Windpark Fryslân wordt fors groter dan tot nu toe werd gedacht. Het fonds ontvangt 20 jaar lang jaarlijks een bedrag van ongeveer 720.000 euro van Windpark Fryslân B.V. Dat is 45% meer dan tot nu toe werd gecommuniceerd. Het op te richten omgevingsfonds zal gedurende de hele looptijd van haar bestaan 14,5 miljoen euro

Lees verder

Windpark Fryslân krijgt een hoger productievermogen dan lang verwacht. Door de keuze voor windturbines met een vermogen van E 4,3 MW elk komt de totale productiecapaciteit van Windpark Fryslân uit op 382,7 MW. Dat is fors meer dan de schatting van minstens 316 MW, die eerder werd gecommuniceerd. De geselecteerde windturbines (model  SWT- 4,3- DD -130) vallen binnen de randvoorwaarden van de verstrekte vergunningen. De 89 turbines hebben

Lees verder

Windpark Fryslân draagt met zijn vermogen van ruim 380 MW vanaf 2021 meer dan 60% bij aan de totale Friese productie van duurzame energie. Dat is vergelijkbaar met het stroomgebruik van 500.000 huishoudens. Deze bijdrage van windpark Fryslân valt nog hoger uit dan verwacht nu er – dankzij de snelle ontwikkelingen van de techniek – turbines kunnen worden geplaatst met een hoger vermogen dan aanvankelijk gedacht.

Lees verder

De bouw van Windpark Fryslân omvat ook de aanleg van een 2 ha groot natuureiland ten zuiden van de Afsluitdijk met een circa 25 ha ondiepe waterzone. Het eiland kan tijdens de bouw van het windpark tijdelijk gebruikt worden als werkeiland. Meteen na de afronding van de bouw zal het windpark worden doorontwikkeld tot een vogeleiland en foerageergebied, zowel onder als boven water, zodat het extra kwaliteit toevoegt aan het rust- en foerageergebied

Lees verder