Alle berichten van ad_drzm26

Op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand staat een opvallend gebouw: het Afsluitdijk Wadden Center. Het bezoekerscentrum is het middelpunt van alle werkzaamheden op de Afsluitdijk.  Ineke Beeksma is bedrijfsleider van het bijzondere centrum, waar – naast de interactieve expositieruimte –  ook een restaurant en een lounge voor feesten en  bijeenkomsten te vinden is.

Lees verder

Op zaterdag 21 maart is vanaf 22.00 uur tot zondag 22 maart 06.00 uur een deel van de A7 richting Bolsward afgesloten voor verkeer. Ter hoogte van knooppunt Zurich wordt het verkeer uit de richting van Den Oever van de A7 naar de N31 gestuurd. Hier kunnen weggebruikers bij de afslag Kimswerd draaien om daarna via de verbindingslus van knooppunt Zurich de weg richting Bolsward te vervolgen.

Lees verder

De nieuwsbrief van februari staat online!

In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken.  Zo leest u over de verschillende werkzaamheden die Buwalda Multiservice doet voor Windpark Fryslân, vertellen we u over onze samenwerking met studenten aan de NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden en geeft Bart u opnieuw een kijkje in de wereld van Windpark Fryslân.

Lees verder

Op dit moment werkt op de Afsluitdijk een groot team aan de bouw van Windpark Fryslân. Ze komen allemaal samen in één van de projectbureaus die speciaal voor de bouw van Windpark Fryslân op de Afsluitdijk werden geplaatst. En dát is waar Buwalda Multiservice om de hoek komt kijken. Want daar waar gewerkt wordt, wordt rommel gemaakt. Schoonmaakster Hinke Hiemstra komt twee keer in de week langs om de projectbureaus schoon te maken.

Lees verder

Hoewel je er niet als eerste aan zou denken, is het wel héél belangrijk: beveiliging op de bouwplaats. Ook Windpark Fryslân kan er niet omheen. Voor dit onderdeel schakelde het Windpark het Friese bedrijf Kooi Security in. Projectmanager Niels van der Meulen is regelmatig te vinden op de bouwplaats: ‘Ik onderhoud het contact met onze opdrachtgever en check of alle camera’s goed staan’.

Lees verder

Consortium Zuiderzeewind, bestaande uit Van Oord en Siemens Gamesa, heeft een contract getekend met de Friese organisatie Bijlsma Constructies voor de productie van de interne platforms voor Windpark Fryslân. Arjan Keuzenkamp, projectdirecteur Zuiderzeewind: “Windpark Fryslân is een Windpark ‘fan en foar Fryslân’ en we zijn er dan ook trots op dat het Friese Bijlsma Constructies aan boord is.”

Symen de Boer, algemeen directeur van Bijlsma

Lees verder

In onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom Windpark Fryslân. Zo leest u meer over het werk van de Friese chauffeur Oege Hiemstra voor het Windpark, de boorwerkzaamheden bij Kornwerderzand en het bezoek van Bouwend Nederland aan het project. Ook krijgt u als eerste een ‘sneak preview’ te zien van de filmpjes die we gaan maken met over het windpark.

Nieuwsbrief lezen

Ga direct naar de nieuwsbrief van

Lees verder

Op 28 november startte Tennet met de aanleg van de 31 kilometer lange kabel langs de A7 tussen Bolsward en het hoogspanningsstation bij Oudehaske is. TenneT is daarmee bezig om het hoogspanningsnetwerk in westelijk Fryslân te versterken. De kabel is een zogenoemde ondergrondse 110 kV (kilovolt) hoogspanningsverbinding, die wordt aangelegd door aannemer Visser & Smit Hanab. Het grootste deel komt in een sleuf te liggen van zo’n 16 kilometer.

Lees verder

In onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom Windpark Fryslân. Zo leest u in de nieuwsbrief van november onder andere over de barbecue die we hadden met onze ‘buren’ en over de bijeenkomst in Den Oever met belanghebbenden. Verder krijgt u informatie over de definitieve financiering van het windpark.

Lees verder

Vanaf 14 oktober starten de werkzaamheden voor de aanleg van de stroomkabel tussen  Zurich en Bolsward. Dit gebeurt in de zuidelijk berm van de A7. Hier vinden in totaal 11 boringen plaats die onder viaducten, hoofdwatergangen of slootduikers doorgaan. Op het kaartje is te zien waar de boringen exact plaatsvinden.

De totale kabelverbinding is 10 kilometer lang; 7 kilometer wordt ingegraven en ruim 3 kilometer gaat via een (ondergrondse) boring.

Lees verder

Tien banken en de provincie Fryslân verstrekken samen een financiering  aan Windpark Fryslân, dat wordt gebouwd in het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk, zes kilometer uit de Friese kust. Nog niet eerder is zo’n groot windpark in een binnenwater gebouwd in de wereld.
De banken financieren gezamenlijk circa 700 miljoen euro. De provincie investeert 100 miljoen euro in het windpark, dat genoeg duurzame stroom

Lees verder

Ten banks and the Province of Fryslân help finance Windpark Fryslân, which is being built in the Dutch IJsselmeer south of the Afsluitdijk and six kilometers off the Frisian coast. The consortium of banks provide an amount of approx. 700 million euros. The Province is investing 100 million euros in the wind farm, which generates enough sustainable electricity to power all Frisian households.
Yesterday the finance

Lees verder

Vanaf maandag 2 september moeten kiters en windsurfers rekening houden met hinder bij het kitestrand van Kornwerderzand. In verband met de bouw van Windpark Fryslân is parkeren bij het strand tot eind november niet mogelijk. Om de kiters en surfers te informeren over de werkzaamheden, deelde het projectteam van Windpark Fryslân op vrijdag 30 augustus smoothies en koffie uit op het strand.

Lees verder

Vanaf maandag 2 september moeten bezoekers van het strandje bij Kornwerderzand rekening houden met hinder. In verband met de bouw van Windpark Fryslân wordt het grasveld en de berm langs de parallelweg afgesloten. Parkeren bij het strandje is daarom tot eind november niet mogelijk.

Aanleg stroomkabel

De hinder wordt veroorzaakt door de aanleg van de stroomkabel. Deze kabel brengt de stroom die het Windpark straks opwekt van het IJsselmeer naar het

Lees verder

In week 34 tussen maandag 19 augustus en vrijdag  23 augustus vinden werkzaamheden plaats bij Kornwerderzand. Deze werkzaamheden kunnen tijdelijk overlast veroorzaken.

Aanbrengen ‘dodebed’
In week  34 zal  onderaannemer Visser & Smit Hanab een zogenaamd ‘dodebed’ aanbrengen in Kornwerderzand, in de buurt van de Kazematten.

Gestuurde boring
Wanneer het ‘dodebed’ klaar is zal  er gestart worden met de gestuurde

Lees verder

Vanaf vrijdag 26 juli 2019 wordt de verkeersituatie tussen Breezanddijk en Kornwerderzand aangepast naar een 2-0 situatie. Dat wil zeggen dat het verkeer richting Den Oever en het verkeer richting Zurich ieder nog één rijbaan in plaats van twee tot hun beschikking hebben aan de zuidzijde van de Afsluitdijk. Tussen beide rijstroken komt een harde afscheiding en geldt een maximumsnelheid van 90 km/uur. 

Deze gewijzigde

Lees verder

Eneco neemt over een periode van 15 jaar alle groene stroom af van Windpark Fryslân, het grootste nearshore windpark van Nederland. Eneco en Windpark Fryslân hebben daarvoor, op woensdag 17 juli, een langlopend afnamecontract getekend. Windpark Fryslân gaat jaarlijks 1.500 GWh groene stroom produceren. Dat komt overeen met het stroomverbruik van 500.000 huishoudens. Om de stroom zo lokaal mogelijk in te zetten krijgen bedrijven en organisaties

Lees verder

Het aan te leggen transformatorstation van Windpark Fryslân op Breezanddijk zal straks een echte eye-catcher zijn. Hoewel de bouw pas in september dit jaar begint, is er nu al een glimp van op te vangen. Begin juli is een proefopstelling van de gevel geplaatst , die geheel zal bestaan uit matte aluminium elementen, die mee bewegen met de wind. Met zijn ‘kinetische façade’ reageert het gebouw straks op een natuurlijke manier op de bewegingen

Lees verder

Onderaannemer Visser & Smit Hanab is gestart met de werkzaamheden om de elektriciteitskabels te kunnen plaatsen, die Windpark Fryslân moeten aansluiten op het elektriciteitsnet van TenneT bij Bolsward. Twee kabelcircuits van 110.000 Volt lopen straks vanaf het transformatorstation op Breezanddijk naar Bolsward. Een boormachine op Breezanddijk boort zich onder de A7 door naar de noordzijde van de dijk en komt vlak naast het fietspad weer boven.

Lees verder

Op donderdag 27 juni werd voor de derde keer een inloop- en informatieavond gehouden in Makkum, dit keer in het strandhotel Vigilante met uitzicht op de toekomstige locatie van het windpark. De avond werd bezocht door ongeveer 130 omwonenden, zowel particulieren als ondernemers. Een belangrijk aandachtspunt voor omwonenden blijft de als hinderlijk ervaren luchtvaartverlichting. Windpark Fryslân heeft hiervoor in de vergunningsfase al de nodige

Lees verder

Tijdens de inloopavond in Makkum werden ook de plannen voor het Omgevingsfonds van Windpark Fryslân gepresenteerd. Dit binnenkort op te richten fonds zal projecten steunen op het gebied van wonen, recreatie, toerisme in de steden en dorpen langs de IJsselmeerkust en met een focus op duurzame energie en natuur en milieu.

Het fonds wordt ondergebracht in een stichting, met een onafhankelijk bestuur en een adviesraad waarin lokale en regionale organisaties

Lees verder

Rijkswaterstaat stelt in 2019 het fietspad op de Afsluitdijk nog drie zondagen open op verzoek van de belangenorganisaties van fietsers en wandelaars, die de sluiting van het fietspad gedurende de renovatie van de Afsluitdijk zeer betreuren. Deze open dagen zijn 21 juli, 4 augustus en 18 augustus (wanneer de IJsselmeer Challenge wordt gereden) van 7.00 tot 19.00 uur. Gedurende de grootschalige renovatiewerkzaamheden aan de dijk is het

Lees verder

Het verkeer over de Afsluitdijk zal de komende jaren soms langdurig hinder kunnen ondervinden van twee grote projecten, die min of meer gelijktijdig worden uitgevoerd: de versteviging van de Afsluitdijk met het oog op de toekomst én de bouw van Windpark Fryslân. Het is de bedoeling dat beide projecten zoveel mogelijk vanaf het water worden uitgevoerd om de belangrijke verkeersverbinding tussen Noord-Holland en Friesland open te houden. Eind 2021

Lees verder

De bewoners van Breezanddijk en Kornwerderzand zijn de nauwste buren van Windpark Fryslân en zullen de komende tijd ook het meest merken van de bouw. Er is Windpark Fryslân en de bouwers veel aan gelegen goed met deze buren om te gaan. Op donderdag 6 juni werden de bewoners uitgenodigd voor een kennismakings- en voorlichtingsavond. Daarbij is aangegeven wie hun aanspreekpunt bij het project is, wat er gebouwd wordt, hoe het gebouwd wordt en ook

Lees verder

Ongeveer 130 omwonenden en ondernemers kwamen donderdag 27 juni af op de informatiemarkt over Windpark Fryslân. In Makkum, in het strandhotel Vigilante, kregen de bezoekers antwoord op al hun vragen over het windpark. Hoe komt het park er precies uit te zien? Wat is de planning van de werkzaamheden? En hoe werkt het Omgevingsfonds?

Het consortium Zuiderzeewind, dat bestaat uit aannemer Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy, is inmiddels gestart

Lees verder

Op donderdag 27 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur organiseren Windpark Fryslân, consortium Zuiderzeewind en het Omgevingsfonds een informatiemarkt. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Wanneer: donderdag 27 juni tussen 19.00 en 21.00 uur
Locatie: strandhotel Vigilante, De Holle Poarte 10 in Makkum

Het projectteam staat voor u klaar om vragen te beantwoorden. Tijdens de informatiemarkt kunt u vrij in- en uitlopen.

Lees verder

Vanaf 3 juni 2019 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de hoogspanningskabels voor Windpark Fryslân.  We brengen dan tijdelijke verkeersmaatregelen aan op de Afsluitdijk tussen Breezanddijk en Kornwerderzand. Op de zuidelijke rijbaan tussen deze twee plaatsen geldt hierdoor een snelheidsbeperking van 70 km per uur. Lees hieronder verder voor een volledig overzicht van de werkzaamheden.

Stap 1: voorbereidend werk

Lees verder

De komende periode starten de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de hoogspanningskabels voor Windpark Fryslân. We brengen dan tijdelijke verkeersmaatregelen aan op de Afsluitdijk tussen Breezanddijk en Kornwerderzand. Er worden dan onder andere lichtmasten en verkeersborden geplaatst en vluchthavens aangebracht. Deze tijdelijke verkeerssituatie duurt tot eind december 2019.

Tijdens de voorbereidende

Lees verder

Afgelopen week zijn de eerste werkzaamheden succesvol afgerond voor het nieuwe windpark. Er zijn in totaal 14 mantelbuizen met een lengte van iets meer dan 4,2 kilometer op Breezanddijk aangelegd. Hiervan is circa 3,5 kilometer door de grond geboord. Door deze omhullingsbuizen worden vanaf eind 2020 de kabels getrokken tussen de windturbines en het toekomstige transformatorstation. Hier een aantal foto’s van de werkzaamheden en het team wat het

Lees verder

Medio 2021 moet alles klaar zijn. De komende jaren is er dus veel werk aan de winkel! Vandaag, donderdag 4 april,  organiseerde Windpark Fryslân een succesvolle bedrijvenmiddag voor de ontmoeting tussen Friese ondernemers en het Windpark. Ruim 100 Friese bedrijven kwamen langs om geïnformeerd te worden, zaken te doen en hun diensten, kennis en expertise aan te bieden.

Lees verder

Windpark Fryslân today awarded a conditional contract to build the large-scale nearshore wind farm in the Frisian part of the IJsselmeer in the Netherlands to Zuiderzeewind, a consortium consisting of Van Oord and Siemens Gamesa Renewable Energy. Signed in Amsterdam, the conditional contract comprises the construction of the 380-plus MW nearshore wind farm as well as service operations for at least 16 years following completion. Van Oord

Lees verder

Windpark Fryslân B.V. heeft vandaag in Amsterdam een contract getekend met Zuiderzeewind, een consortium van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy. Het contract betreft de bouw van Windpark Fryslân in het Friese deel van IJsselmeer. Het contract omvat naast de bouw van het windpark ook het onderhoud gedurende 16 jaar. Het consortium werd op 3 augustus 2018 al benoemd tot preferred contractor voor het project. Het contract is voorwaardelijk

Lees verder

De provincie Fryslân heeft donderdag 14 maart in het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand een investeringsovereenkomst gesloten met Windpark Fryslân B.V. Hiermee is een belangrijke volgende stap genomen naar de beoogde investering van € 100 miljoen door de provincie in het windpark. De daadwerkelijke investering geschiedt op het moment dat de gehele financiering van het project met banken rond is en nadat een onafhankelijke deskundige

Lees verder

De bouw van Windpark Fryslân in het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk is donderdag 14 maart officieel van start gegaan. Windpark Fryslân en het consortium Zuiderzeewind gaven samen officieel het startsein voor de eerste werkzaamheden in het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand. Dit gebeurde in aanwezigheid van de initiatiefnemers, vertegenwoordigers van de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid, de bouwers en omwonenden.

Lees verder

Uitnodiging: Friese partners gezocht
De eerste werkzaamheden van Windpark Fryslân starten op 14 maart. Medio 2021 moet alles klaar zijn. De komende jaren is er dus veel werk aan de winkel. Eén van de motto’s van het windpark is ‘Fan Fryslân, foar Fryslân’. Daarom zoeken we ondernemers uit Fryslân die onze partner willen zijn. We organiseren een bedrijvenmiddag op donderdag 4 april. Alle geïnteresseerde ondernemers uit Fryslân

Lees verder

De 70 meter hoge meetmast op de Afsluitdijk ter hoogte van Breezanddijk, die in juni 2016 werd geplaatst om windmetingen te doen voor Windpark Fryslân, wordt deze maand weer verwijderd. De mast wordt gedemonteerd en overgenomen door F&B Windpower uit Franeker en krijgt een nieuwe bestemming.

De mast werd hier geplaatst om op verschillende hoogtes windmetingen te kunnen doen nabij het toekomstige windpark. De metingen hebben inmiddels hun nut

Lees verder

Bijdrage aan omwonenden valt fors hoger uit
Omgevingsfonds Windpark Fryslân: € 14,5 miljoen

Het Omgevingsfonds van Windpark Fryslân wordt fors groter dan tot nu toe werd gedacht. Het fonds ontvangt 20 jaar lang jaarlijks een bedrag van ongeveer 720.000 euro van Windpark Fryslân B.V. Dat is 45% meer dan tot nu toe werd gecommuniceerd. Het op te richten omgevingsfonds zal gedurende de hele looptijd van haar bestaan 14,5 miljoen euro

Lees verder

Windpark Fryslân krijgt een hoger productievermogen dan lang verwacht. Door de keuze voor windturbines met een vermogen van E 4,3 MW elk komt de totale productiecapaciteit van Windpark Fryslân uit op 382,7 MW. Dat is fors meer dan de schatting van minstens 316 MW, die eerder werd gecommuniceerd. De geselecteerde windturbines (model  SWT- 4,3- DD -130) vallen binnen de randvoorwaarden van de verstrekte vergunningen. De 89 turbines hebben

Lees verder

Windpark Fryslân draagt met zijn vermogen van ruim 380 MW vanaf 2021 meer dan 60% bij aan de totale Friese productie van duurzame energie. Dat is vergelijkbaar met het stroomgebruik van 500.000 huishoudens. Deze bijdrage van windpark Fryslân valt nog hoger uit dan verwacht nu er – dankzij de snelle ontwikkelingen van de techniek – turbines kunnen worden geplaatst met een hoger vermogen dan aanvankelijk gedacht.

Lees verder

De bouw van Windpark Fryslân omvat ook de aanleg van een 2 ha groot natuureiland ten zuiden van de Afsluitdijk met een circa 25 ha ondiepe waterzone. Het eiland kan tijdens de bouw van het windpark tijdelijk gebruikt worden als werkeiland. Meteen na de afronding van de bouw zal het windpark worden doorontwikkeld tot een vogeleiland en foerageergebied, zowel onder als boven water, zodat het extra kwaliteit toevoegt aan het rust- en foerageergebied

Lees verder

De Raad van State heeft op 11 juli 2018 alle bezwaren die waren ingediend tegen de vergunningen voor Windpark Fryslân ongegrond verklaard. Daarmee heeft de hoogste bestuursrechter definitief de weg vrij gemaakt voor de aanleg van Windpark Fryslân in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezanddijk. Na de uitspraak hebben de initiatiefnemers van het windpark van vele kanten felicitaties ontvangen; niet alleen van nauw betrokken partijen,

Lees verder

Windpark Fryslân B.V. is voornemens de bouw van het grootschalige Windpark Fryslân in het Friese deel van IJsselmeer te gunnen aan een joint venture van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy. Deze bedrijven worden samen verantwoordelijk voor de realisatie van het windpark, dat 89 turbines van 4,3 MW elk zal omvatten. De bouw van het windpark start in 2019. Met zijn productievermogen van ruim 380 MW draagt Windpark Fryslân vanaf

Lees verder

Visser & Smit Hanab uit Papendrecht gaat de stroomkabels aanleggen, die Windpark Fryslân in het IJsselmeer gaan verbinden met het hoogspanningsnet van TenneT. De twee kabelscircuits hebben een lengte van 25 km en volgen een route door de Afsluitdijk en langs de A7 naar Bolsward. Het eerste deel over de Afsluitdijk wordt aangelegd in 2019, het tweede deel door de provincie Friesland in 2020. Met de opdracht is in totaal een bedrag gemoeid

Lees verder

De Raad van State heeft alle bezwaren die waren ingediend tegen de vergunningen voor Windpark Fryslân ongegrond verklaard. Daarmee heeft de hoogste bestuursrechter definitief de weg vrij gemaakt voor de aanleg van Windpark Fryslân in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezanddijk. Windpark Fryslân zal gaan bestaan uit een cluster van 89 windmolens en krijgt een capaciteit van tenminste 316 MW. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik

Lees verder

Direct na de uitspraak van de Raad van State wordt gestart met de voorbereiding van het Omgevingsfonds Windpark Fryslân. Na het operationeel worden van het windpark  zal Windpark Fryslân – afhankelijk van de  energieproductie – jaarlijks ongeveer 500.000 euro in dit fonds storten. De eerste donatie aan het fonds door Windpark Fryslân zal direct na afloop van het eerste productiejaar plaatsvinden. Dit zal zich jaarlijks herhalen

Lees verder

De gemeente Súdwest-Fryslân en Windpark Fryslân sloten in 2016 een overeenkomst over de oprichting van een Omgevingsfonds. Dit fonds krijgt  een stimulerende rol in de ontwikkeling van het gebied rondom het windpark. Uit de tweede ronde gesprekken van gebiedscoördinator Fon ten Thij met bewoners, ondernemers en natuur- en milieuorganisaties in de regio is gebleken dat zij opteren voor een onafhankelijke organisatie. Het bestuur van het fonds

Lees verder

Windpark Fryslân is ontworpen voor de realisatie van ongeveer 320 MW met 89 turbines. Het exacte vermogen van het windpark is op dit moment nog niet aan te geven. De capaciteit van het windpark wordt behalve door de uitkomst van de windmetingen ook beïnvloed door het aanbod van diverse producenten van turbines, de stand van de techniek op het moment van aanbesteding en andere kosten- en opbrengst beïnvloedende factoren. Het uiteindelijke vermogen

Lees verder

Al sinds 2015 voert  Windpark Fryslân continu windmetingen uit. Tussen december 2015 en juli 2017 gebeurde dat met een zogenaamde ‘Lidar’ op het dak van het benzinestation op Breezanddijk. Een Lidar stuurt laserstralen naar boven en met de reflecties daarvan wordt de wind tot op 200 meter hoogte gemeten.  Sinds juni 2016 wordt de wind ook gemeten met een 70 meter hoge windmeetmast, die eveneens op Breezanddijk is geplaatst. De windmetingen

Lees verder

Hoewel de vergunningen voor Windpark Fryslân nog niet onherroepelijk zijn wordt – voor zover mogelijk – toch hard doorgewerkt om het windpark in 2021 operationeel te hebben. Zo wordt door aannemersbedrijf Visser & Smit Hanab momenteel grondonderzoek gedaan voor de aanleg van de stroomkabels. De stroom van windpark Fryslân in het IJsselmeer komt aan land bij het transformatorstation op Breezanddijk en wordt aangesloten op het net

Lees verder

De behandeling door de Raad van State van de bezwaren tegen de vergunningen voor Windpark Fryslân was aanvankelijk voor najaar 2017 gepland. Nu de Raad van State in de verlate zitting van 1 februari heeft aangegeven nog drie maanden nodig te hebben voor haar uitspraak, is het tijdschema voor het halen van financial close in 2018 niet langer realistisch. Financial close is het moment waarop alle financieringen voor het windpark definitief worden.

Lees verder

De Raad van State heeft op donderdag 1 februari een openbare zitting gehouden over de bezwaren die bij de hoogste bestuursrechter zijn ingebracht tegen de definitieve vergunningen voor Windpark Fryslân. Tijdens de ochtendzitting was er met name veel aandacht voor de gevolgen van het windpark op de natuur en voor de natuurbeschermende maatregelen. In de middag stelden de rechters de effecten op recreatie en toerisme aan de orde. Zowel de bezwaarmakers

Lees verder

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de door Windpark Fryslân aangevraagde SDE+-subsidie  toegekend uit de gelden die beschikbaar waren in de eerste ronde van de SDE+-subsidietoekenning van 2017. De toegekende subsidie wordt niet meteen uitgekeerd, maar is een garantie, die wordt afgegeven om het nadelige verschil tussen de kostprijs van de windenergie en de marktprijs te compenseren. Bij een hoge energieprijs kan de subsidie zelfs helemaal

Lees verder

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de door Windpark Fryslân aangevraagde SDE+-subsidie  toegekend uit de gelden die beschikbaar waren in de eerste ronde van de SDE+-subsidietoekenning van 2017. De toegekende subsidie wordt niet meteen uitgekeerd, maar is een garantie, die wordt afgegeven om het nadelige verschil tussen de kostprijs van de windenergie en de marktprijs te compenseren. Bij een hoge energieprijs kan de subsidie zelfs helemaal

Lees verder

Het rijksinpassingplan voor windpark Fryslân, de vergunning voor de Natuurbeschermingswet en de ontheffing van de Flora- en Faunawet worden gewijzigd. De wijzigingen zijn vooral van juridisch/technische aard.

De aanpassing in het rijksinpassingsplan legt vast dat de vismisgratierivier die de provincie eerder in de buurt van het beoogde werkeiland/natuurgebied plande met alle door de provincie gewenste voorzieningen gerealiseerd kan worden.

De wijziging

Lees verder

Voor een gezonde exploitatie van het windpark is het belangrijk de toekomstige opbrengst  van het windpark vooraf zo nauwkeurig mogelijk in te schatten. Daarom wordt sinds 1 januari 2016 met een lidar en van juni 2016 met een meetmast continu de wind gemeten op de Afsluitdijk ter hoogte van Breezanddijk.  Met de resultaten van de metingen is het mogelijk de meest geschikte technologie en ook de meest geschikte windturbines voor deze locatie te

Lees verder

Er lopen bij de Raad van State nog zeven beroepen tegen de vergunningen die zijn afgegeven voor windpark Fryslân. De verwachting is dat voor het einde van het jaar de Raad van State in een openbare zitting de betrokken partijen zal horen. Een definitieve uitspraak zal pas daarna geformuleerd  worden.

De Raad van State heeft  de afgelopen maanden extra onderzoek laten doen naar de effecten van het windpark, omdat een contra-expertise in opdracht

Lees verder

De provincie Friesland investeert maximaal 127 miljoen euro in Windpark Fryslân. De provincie zal voor maximaal 20 miljoen euro deelnemen in het aandelenkapitaal van Windpark Fryslân en maximaal 80 miljoen euro verstrekken in de vorm van een achtergestelde lening. Daarnaast is nog 27 miljoen beschikbaar als reservefaciliteit voor het geval de kosten van het park hoger uitvallen dan gepland.

Ontwikkeling, bouw en exploitatie blijven de verantwoordelijkheid

Lees verder

Handtekening voor samenwerking Windpark Fryslân

De provincie Fryslân investeert 127 miljoen euro in Windpark Fryslân. Dit windpark komt in het Friese deel van het IJsselmeer, ten zuiden van de Afsluitdijk ter hoogte van Breezanddijk. Gedeputeerde Sander de Rouwe ondertekent donderdag 18 mei namens de provincie de samenwerkingsovereenkomst met het windpark. De feitelijke investering gebeurt pas op het moment dat daadwerkelijk met de bouw wordt

Lees verder

Het afgelopen jaar is uitvoerig archeologisch onderzoek gedaan in het gebied waar Windpark Fryslân gebouwd zal worden. Met zowel een bodemscan vanaf een schip als door middel van een aanvullend duikonderzoek is nagegaan of er archeologische resten voorkomen die veilig gesteld moeten worden. Dit onderzoek heeft een aantal boeiende vondsten opgeleverd.

Wijnfles

Op de beoogde locaties voor de 89 turbines van Windpark Fryslân zelf bevinden zich geen archeologische

Lees verder

Tientallen deskundigen waren dinsdagavond 15 maart naar Makkum gekomen om geïnteresseerden tijdens de officieel aangekondigde inloopavond over Windpark Fryslân nader te informeren over het de plannen voor het windpark en om afwijkende zienswijzen in ontvangst te nemen.

Ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken, de provincie, de gemeente Súdwest Fryslân en Rijkswaterstaat namen net als medewerkers van de adviesbureaus Pondera en Ventolines

Lees verder

Windpark Fryslân kijkt uit naar de samenwerking met de omgevingscoördinator Fon ten Thij voor Windpark Fryslân, die deze week is aangesteld door de gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie Fryslân en het ministerie van Economische Zaken.

Windpark Fryslân heeft de afgelopen jaren al veel contact onderhouden met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. De aanstelling van de omgevingscoördinator kan het maken van goede

Lees verder

Op 15 maart 2016 wordt door de betrokken overheden van 17.00 – 20.30 uur een inloopavond georganiseerd waar geïnteresseerden vragen kunnen stellen en informatie kunnen krijgen over het project Windpark Fryslân en de formele procedure.

Medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, van de gemeente Sudwest Fryslân, de provincie Fryslân en van de initiatiefnemers van Windpark Fryslân zijn

Lees verder

Commissie prijst kwaliteit MER

De Commissie m.e.r. heeft op verzoek van de initiatiefnemers van Windpark Fryslân een tussentijds advies uitgebracht op het milieueffectrapport over Windpark Fryslân van juli 2015. Dit extra tussentijdse advies is belangrijk voor de bevoegde gezagen vanwege het bijzondere karakter van het voornemen.

De initiatiefnemers en de betrokken overheden zijn blij met het oordeel van de Commissie dat het rapport goede informatie van hoge kwaliteit bevat.

Lees verder

De inwoners van de gemeente Sudwest Fryslân en de rest van de provincie zullen straks op veel manieren financieel meeprofiteren van het Windpark Fryslân in het IJsselmeer.’ Die harde toezegging doet projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân aan de vooravond van de ter inzage legging van de voorlopige vergunning voor het windpark. De precieze manier waarop deze participatie vorm wordt gegeven is nog onderwerp van gesprek met de provincie,

Lees verder

De initiatiefnemers van Windpark Fryslân zijn blij met het besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland om onder bepaalde voorwaarden te participeren in het windpark. Dit besluit opent de weg naar verdere gesprekken over de wijze waarop Friesland en haar bewoners direct en indirect kunnen profiteren van het windpark in het IJsselmeer. Het is altijd de bedoeling geweest van de initiatiefnemers om van Windpark Fryslân ‘een windpark van en voor

Lees verder

De inwoners van de gemeente Súdwest Fryslân en de rest van de provincie zullen straks op veel manieren financieel meeprofiteren van Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Die harde toezegging doet projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân aan de vooravond van de ter inzage legging van de voorlopige vergunningen voor het windpark in een interview voor deze nieuwsbrief.

De manier waarop deze participatie vorm wordt gegeven is op dit moment

Lees verder

Windpark Fryslân heeft met grote belangstelling kennis genomen van het Laguneplan van Platform Kosta.

Om die reden heeft Windpark Fryslân ook graag bijgedragen aan het onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek naar de plannen van Platform Kosta.
We verwachten het komend jaar met nog veel meer groepen uit de samenleving contact te hebben over positieve spin offs van het windpark.

Lees verder

Windpark Fryslân hecht zeer aan goede betrekkingen met de directe omgeving en alle andere stakeholders. Open communicatie is daarvoor een eerste voorwaarde.

Om die reden is de publicatie van het ontwerpbesluit en het milieueffectrapport aangegrepen om de site van het windpark attractiever, levendiger en actueler te maken.

We stellen uw commentaar op de site, deze nieuwsbrief en de verstrekte informatie zeer op prijs. Klik

Lees verder

Een filmanimatie toont het toekomstig windpark tijdens een autorit over de Afsluitdijk van Den Oever naar Zurich of andersom. De film toont het langzaam opdoemende windpark met draaiende turbines op een heldere dag. Tijdens het passeren openen en sluiten zich langzaam de turbinelijnen. En dan opeens voorbij Breezanddijk is daar het uitzicht op de uitnodigende Friese kust. Bekijk ook het windpark vanuit een boot over het water.

Klik

Lees verder

Om besluitvormers en omwonenden vandaag al een goed beeld te geven van het effect van het windpark op de omgeving hebben de initiatiefnemers realistische fotovisualisaties van het beoogde windpark laten maken.
Deze visualisaties tonen het toekomstig windpark gezien vanaf een tiental belangrijke locaties in 130 graden-perspectief. De fotovisualisaties zijn vanaf de website en de vouwkaart Windpark Fryslân met QR Codes op een mobiele telefoon

Lees verder

Hoe, wat, waar, wanneer? De deze week uitgegeven informatieve vouwkaart van Windpark Fryslân geeft antwoord op de meest gestelde vragen over het windpark.

Met de uitgifte van deze vouwkaart willen de initiatiefnemers omwonenden en andere geïnteresseerden zo goed mogelijk informeren over het project. Het vouwblad omvat een overzichtelijke landkaart en een toegankelijke samenvatting van de plannen en het milieueffectrapport.

Klik

Lees verder

Bij de opstelling van het milieueffectrapport van Windpark Fryslân vond niet alleen een beschrijving plaats van de effecten van het windpark, maar er is ook meteen al gezocht naar mogelijkheden om negatieve effecten van het windpark zoveel mogelijk te beperken.

Hierdoor konden in de voorbereidingsfase voor opdoemende problemen al concrete oplossingen worden gezocht. Ook het overleg met omwonenden in de beginfase van het ontwerp hebben geleid tot

Lees verder

De vergunningaanvraag voor Windpark Fryslân gaat vergezeld van een uitvoerig Milieueffectrapport, dat de effecten van het windpark op de omgeving in beeld brengt. Het rapport is opgesteld onder verantwoordelijkheid van Pondera Consult in samenwerking met een aantal gespecialiseerde bureaus.

Het Milieueffectrapport beslaat meer dan 1000 pagina’s, is opgedeeld in 13 hoofdstukken, telt 20 bijlagen en omvat talrijke illustraties, zoals foto’s,

Lees verder

Het Ministerie van Economische Zaken heeft op 4 maart 2016 namens de betrokken overheden de ontwerpbesluiten voor de bouw van Windpark Fryslân ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen tot en met 14 april 2016 hun zienswijzen hierop indienen.

Het definitieve besluit zal genomen worden rond de zomer. Tegen het definitieve besluit is beroep mogelijk bij de Raad van State.

Lees verder

Een windpark in het water van het IJsselmeer vraagt om specifieke technische oplossingen voor onder meer funderingen, aanvoer molens, aansluiting op het net en onderhoud. Bij een windpark van 250 MW zijn die extra investeringen alleen bij voldoende schaalgrootte rendabel. Wij verwachtten dat 250 MW een gezonde ondergrens is.

 
Net zoals er een logische (economische) ondergrens is aan het windpark, is er ook een logische bovengrens. Die

Lees verder

Op 17 februari heeft Allard van der Steege van Windpark Fryslân les over windenergie gegeven aan leerlingen van de onderbouw van het Technasium Borgerman in Sneek. Deze les diende ter voorbereiding van de opdracht: bedenk toeristische attracties voor Windpark Fryslân. Het technasium heeft Windpark Fryslân zelf benaderd voor deze opdracht, omdat de school voor leerlingen altijd op zoek is naar concrete opdrachten met technische elementen op water-

Lees verder

De Tweede Kamer heeft woensdag 1 juli geen steun gegeven aan een motie, die van minister Kamp vroeg bij het windpark dat onder de Rijks Coördinatie Regeling (RCR) in het IJsselmeer tot stand komt alsnog te kiezen voor een lijnopstelling langs de Afsluitdijk. De initiatiefnemers van Windpark Fryslân gaan er van uit, dat daarmee definitief een eind is gekomen aan de al meer dan een jaar durende politieke onduidelijkheid over de meest wenselijke

Lees verder

De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hebben besloten hun windpark zo in te richten, dat het een veilig vaargebied wordt voor zeiljachten, motorjachten, vissersboten, zeilcharters en rondvaarboten. Zij zijn daarover in gesprek met Rijkswaterstaat.
In de milieueffectrapportage over het windpark zal uitvoerig worden gerapporteerd over de veiligheid van varen in het windpark, de toegankelijkheid van het windpark voor de toeristisch scheepvaart,

Lees verder

De initiatiefnemers van Windpark Fryslân zijn blij dat het kabinet een beslissing heeft genomen over de realisering van Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Nu de locatie van dit windpark van 316 MW duidelijk is, willen zij zo snel mogelijk met de provincie Friesland en de gemeente Sûdwest Fryslân in gesprek over de wijze waarop ondernemers en burgers kunnen meeprofiteren van dit windpark.

Bij de start van hun project hebben de initiatiefnemers

Lees verder

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 20 januari via een in meerderheid aangenomen motie van de PvdA-er Vos aan minister Kamp van Economische Zaken gevraagd bij de inpassing van windmolens in het IJsselmeer zoveel mogelijk rekening te houden met de gewenste variant van de provincie Friesland op of langs de Afsluitdijk, met inachtneming van de doelen uit het energieakkoord.

Aan de ontwikkeling van Windpark Fryslân wordt al sinds 2008 gewerkt. Het eerste

Lees verder

De gemeente Súdwest-Fryslân zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de Friese doelstellingen voor windenergie. Het spreekt voor zich dat het gemeentebestuur zoekt naar de minst belastende oplossing. Daarbij past het eerder ingezette pleidooi voor één rij turbines op de Afsluitdijk.

De provincie heeft 17 december gekozen voor een windpark in het IJsselmeer van 316 MW. Dit overstijgt de capaciteit van de Afsluitdijk ver. Het gemeentebestuur

Lees verder