Archeologie

h1_groen
Archeologie

In het gebied van Windpark Fryslân is uitvoerig archeologisch onderzoek gedaan. Met zowel een bodemscan vanaf een schip als door middel van een aanvullend duikonderzoek is nagegaan of er archeologische resten voorkomen die veilig gesteld moeten worden. Op de beoogde turbinelocaties zelf bevinden zich geen archeologische resten, maar op enige afstand zijn enkele scheepswrakken en voorwerpen uit de 18e eeuw gevonden.

Rijksdienst cultureel erfgoed

De Rijksdienst cultureel erfgoed heeft besloten dat de scheepswrakken op hun plaats blijven liggen; in de bodem blijven ze het beste behouden voor de toekomst. Een handgeblazen wijnfles, een zogenaamde kattekop, is geborgen en het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis opgenomen.

ico_groen