De aannemer van Windpark Fryslân, Zuiderzeewind, sluit vanaf vrijdag 8 november de zuidelijke parallelweg af in verband met werkzaamheden. De verwachting is dat de weg eind februari 2020 weer open gaat voor het verkeer.

In de afbeeldingen hieronder staat de omleidingsroute over de noordelijke parallelweg.

Boringen tussen Breezanddijk en Bolsward
onderaannemer Visser & Smit Hanab werkt aan de gestuurde boringen tussen Breezanddijk en Bolsward.

Het gehele kabeltracé moet in juli 2020 voltooid zijn.

Feiten over de boringen:

  • De lengte van het tracé tussen Breezanddijk en Bolsward is 25 kilometer
  • Het gaat om hoogspanningskabels van 110 kv (110.000 kilovolt)
    • 15 km hoogspanningskabels in de Afsluitdijk
    • 10 km hoogspanningskabels in de berm van de A7 tussen Zurich en Bolsward
  • Onder de A7 en sluizencomplex Kornwerderzand komen 2×3 gestuurde boringen;
  • Onder de weg/viaducten en duikers van het Wetterskip Fryslân komen 2×10 gestuurde boringen
  • De boringen zijn 38 meter onder het maaiveld.

“De omleiding geldt in eerste instantie voor fietsers en wandelaars. Vanaf Kornwerderzand kunnen zij de fietsbus pakken. Meer informatie is te vinden op: https://deafsluitdijk.nl/fietsbus-dienstregeling/