Onderaannemer Visser & Smit Hanab is gestart met de werkzaamheden om de elektriciteitskabels te kunnen plaatsen, die Windpark Fryslân moeten aansluiten op het elektriciteitsnet van TenneT bij Bolsward. Twee kabelcircuits van 110.000 Volt lopen straks vanaf het transformatorstation op Breezanddijk naar Bolsward. Een boormachine op Breezanddijk boort zich onder de A7 door naar de noordzijde van de dijk en komt vlak naast het fietspad weer boven. Vervolgens wordt vanaf het fietspad een lange, gelaste buis getrokken richting Breezanddijk.

Dit najaar worden de kabels in de buis getrokken. Ten gevolge van deze werkzaamheden kan het verkeer over de Afsluitdijk tussen Breezanddijk en Kornwerderzand tot begin volgend jaar geen gebruik kunnen maken van de noordelijke rijbanen. Het snelverkeer in beide richtingen heeft in die periode op dit traject elk één rijbaan ter beschikking aan de zuidzijde van de dijk. Tussen beide rijstroken ligt een harde afscheiding. De maximum snelheid is dan 90 km/uur.