De commissie mer, die de kwaliteit van milieueffectrapportages voor de overheid moet bewaken, vindt dat verstoring van het foerageergebied van de Toppereend door de aanleg van Windpark Fryslân ruim wordt gemitigeerd met de aanleg van een ‘kunstrif’ bij het geplande vogeleiland in het IJsselmeer. De commissie stelt dat significante nadelige effecten voor de Toppereend met deze extra maatregel zijn uit te sluiten en verwacht

Lees verder

Gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Friesland en projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân ondertekenden maandag 7 november op het provinciehuis in Leeuwarden de  intentieovereenkomst, die is gericht op een minderheidsdeelname van de provincie in het windpark. Het is de bedoeling uiterlijk medio mei 2017 tot een definitieve samenwerkingsovereenkomst te komen. De komende maanden wordt onderzocht hoe de deelneming precies vorm

Lees verder

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben deze week een intentieverklaring opgesteld met de initiatiefnemers van Windpark Fryslân (WPF), die in de tweede helft van oktober getekend zal worden. De komende maanden onderzoeken de provincie en WPF hoe de deelneming precies vorm gegeven kan worden. Het is de bedoeling uiterlijk medio mei 2017 tot een samenwerkingsovereenkomst te komen die ter instemming aan Provinciale Staten is

Lees verder

Bij de voorbereiding van Windpark Fryslân is gezocht naar een optimale combinatie van veiligheid en zo weinig mogelijk hinder door de nachtelijke rode knipperlichten op de turbines. In overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport is afgesproken dat Windpark Fryslân de verlichting bij helder  zicht zal dimmen van 2.000 candela tot 30% bij 5 km zicht en tot 10% bij 10 km zicht. Windpark Fryslân is het eerste windpark dat hiervoor

Lees verder

De gemeente Súdwest Fryslân, de provincie Friesland en het ministerie van Economische Zaken hebben begin dit jaar de heer Fon ten Thij aangesteld als omgevingscoördinator voor  Windpark Fryslân.  In de periode maart, april, mei heeft Ten Thij gesproken met ongeveer 40 regionale  organisaties om te inventariseren  wat volgens omwonenden de lusten en lasten van het windpark zijn en welke mogelijkheden zij zien om mogelijke negatieve

Lees verder