Bij het aflopen van de beroepstermijn op 25 november jl. waren bij de Raad van State acht bezwaarschriften ingediend tegen de definitieve vergunningen voor Windpark Fryslân en tegen het rijksinpassingsplan. De mogelijkheid tot beroep stond alleen nog open voor belanghebbenden die al eerder een zienswijze hadden ingediend op de voorlopige vergunningen. De Raad van State zal naar verwachting rond de zomer uitspraak doen. De bezwaarschriften

Lees verder

Het NOS Journaal besteedde op 24 november uitgebreid aandacht aan de actie van een aantal milieuorganisaties tegen windpark Fryslân. De  windmolens zijn schadelijk voor de natuur en de bederven de rust en de ruimte op het IJsselmeer beweren o.m. Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en It Fryske Gea.

Milieuorganisatie Greenpeace vindt het verzet van de natuurorganisaties tegen het windpark ‘onverstandig’ en ‘moeilijk te verteren’.

‘Juist

Lees verder

De commissie mer, die de kwaliteit van milieueffectrapportages voor de overheid moet bewaken, vindt dat verstoring van het foerageergebied van de Toppereend door de aanleg van Windpark Fryslân ruim wordt gemitigeerd met de aanleg van een ‘kunstrif’ bij het geplande vogeleiland in het IJsselmeer. De commissie stelt dat significante nadelige effecten voor de Toppereend met deze extra maatregel zijn uit te sluiten en verwacht

Lees verder

Gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Friesland en projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân ondertekenden maandag 7 november op het provinciehuis in Leeuwarden de  intentieovereenkomst, die is gericht op een minderheidsdeelname van de provincie in het windpark. Het is de bedoeling uiterlijk medio mei 2017 tot een definitieve samenwerkingsovereenkomst te komen. De komende maanden wordt onderzocht hoe de deelneming precies vorm

Lees verder

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben deze week een intentieverklaring opgesteld met de initiatiefnemers van Windpark Fryslân (WPF), die in de tweede helft van oktober getekend zal worden. De komende maanden onderzoeken de provincie en WPF hoe de deelneming precies vorm gegeven kan worden. Het is de bedoeling uiterlijk medio mei 2017 tot een samenwerkingsovereenkomst te komen die ter instemming aan Provinciale Staten is

Lees verder