Minister Kamp van Economische Zaken heeft de door Windpark Fryslân aangevraagde SDE+-subsidie  toegekend uit de gelden die beschikbaar waren in de eerste ronde van de SDE+-subsidietoekenning van 2017. De toegekende subsidie wordt niet meteen uitgekeerd, maar is een garantie, die wordt afgegeven om het nadelige verschil tussen de kostprijs van de windenergie en de marktprijs te compenseren. Bij een hoge energieprijs kan de subsidie zelfs helemaal

Lees verder

Handtekening voor samenwerking Windpark Fryslân

De provincie Fryslân investeert 127 miljoen euro in Windpark Fryslân. Dit windpark komt in het Friese deel van het IJsselmeer, ten zuiden van de Afsluitdijk ter hoogte van Breezanddijk. Gedeputeerde Sander de Rouwe ondertekent donderdag 18 mei namens de provincie de samenwerkingsovereenkomst met het windpark. De feitelijke investering gebeurt pas op het moment dat daadwerkelijk met de bouw wordt

Lees verder

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en de initiatiefnemers van Windpark Fryslân zijn het in principe eens geworden over financiële deelname van de provincie in het windpark. Het is in Nederland de eerste keer dat een provincie direct gaat deelnemen in de ontwikkeling van een windpark.

De afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die nu aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Op 19 april zullen Provinciale

Lees verder

Provinciale Staten van Friesland hebben 24 november hun steun uitgesproken voor het onderzoek naar deelname van de provincie in Windpark Fryslân. Gedeputeerde Sander de Rouwe en projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân tekenden eerder die maand een intentieverklaring, waarmee de provincie aanstuurt op een minderheidsbelang in Windpark Fryslân. Het is de bedoeling uiterlijk medio mei 2017 tot een definitieve overeenkomst te komen.

De

Lees verder

Omgevingscoördinator Fon ten Thij werkt dit voorjaar in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân, de provincie Friesland en het ministerie van Economische Zaken aan een plan van aanpak om de directe omgeving van Windpark Fryslân meteen vanaf 2020 zo goed mogelijk te laten meeprofiteren van het windpark. In 2016 heeft de Omgevingscoördinator op verzoek van de drie overheden al geïnventariseerd  waar de wensen en behoefte van

Lees verder